Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
1°C
-2°C
JUTRI
7°C
-1°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje v letu 2018

Datum objave: 08. 05. 2018
Številka razpisa: 330-0004/2018
Sredstva: 15190€
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje v letu 2018, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Sredstva v višini 15.190 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Dobje za leto 2018 in se dodelijo za naslednje ukrepe: Ukrepi: 1. SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO (5. člen pravilnika) UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo - Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: • adaptacija strehe na hlevih in gospodarskih poslopjih na kmetijskih gospodarstvih 4.000 EUR • nakup nove kmetijske mehanizacije 8.000 EUR - Podukrep 1.2: Urejanje: • kmetijskih zemljišč 2.590 EUR • pašnikov 200 EUR 2. POMOČI DE MINIMIS (5. člen pravilnika) UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 400 EUR Sredstva bo Občina Dobje (v nadaljevanju občina) dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobje za programsko obdobje 2015 – 2020 (v nadaljevanju pravilnik). Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva pri Občinski upravi Občine Dobje in na spletni strani www.dobje.si. Zainteresirani jo lahko v roku dvignejo tudi v tiskani obliki pri Občinski upravi Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini. Lep pozdrav, Občina Dobje

Všečkaj objavo