Logo MojaObčina.si

Dobje

JUTRI
20°C
4°C
SRE.
16°C
10°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranju nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Občine Dobje v letu 2019

Datum objave: 12. 06. 2019
Številka razpisa: 354-0010/2019
Sredstva: 2,00 EUR


Sredstva za leto 2019 so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2019
na proračunski postavki:
15009: Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

v skupni višini 2.400,00 EUR

Financiranje MKČN za stanovanjski objekt:
PRIKLJUČEN NA JAVNI VODOVOD
50% upravičenih str. oz. največ 800 EUR

OSKRBA Z LASTNIM VODOVODOM
50% upravičenih str. oz. največ 400 EUR


Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE,  z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov, ki ima certifikat oz. pridobljeno listino o skladnosti s standardi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Ur. L. RS št. 98/07, 30/10), je izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje skladnosti iz označevanje gradbenih proizvodov. Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva, upravičenec pa je zavezan ustreznost izkazati s certifikatom. 

Upravičeni so stroški nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav s prvim zagonom, ki so bile vgrajene od vključno 1.1.2019 dalje.

 

Upravičeni stroški se dokazujejo z računi za nakup in vgradnjo/gradnjo ustrezne MKČN. 
Skrajni rok za oddajo vlog je 31.7. 2019

Všečkaj objavo