Logo MojaObčina.si

Dobje

JUTRI
30°C
11°C
PON.
30°C
15°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2019

Datum objave: 17. 09. 2019
Številka razpisa: 610-0004/2019
Sredstva: 3€

Občina Dobje objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2019

 

Sofinancirajo se naslednje vsebine, ki so neprofitnega značaja:

– dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti,

– kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

– izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,

– kulturne prireditve, ki so vsakoletne oziroma tradicionalne,

– enkratni projekti posebnega pomena za Občino Dobje,

– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne vsebine.

 

Pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2019 so razvidni v besedilu javnega razpisa.


Rok za oddajo prijav je od torka, 17. 9. 2019 do vključno četrtka, 17. 10. 2019 do 12.00 ure.

 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2019«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Prejete vloge na podlagi razpisa sprejema občinska uprava. Vloge se pregledajo v roku 3 dni po zaključku javnega razpisa.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 8 dni od potrditve predloga upravičencev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

 

Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka v tiskani obliki na razpolago  na Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani občine Dobje: www.dobje.si, zainteresirani jo lahko naročite tudi po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg izpolnjenih razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-30.

 

Številka: 610-0004/2019                                                                                                        

Datum: 17. 9. 2019                                                                                       

Všečkaj objavo