Logo MojaObčina.si
DANES
14°C
4°C
JUTRI
14°C
4°C

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE CIRKULANE V LETU 2012

Datum objave: 13. 04. 2012
Številka razpisa: 030-1/2012
Na podlagi Odloka o priznanjih v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2007 in spremembe) objavlja župan občine Cirkulane javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj občine Cirkulane v letu 2012, in sicer: • Častni občan občine Cirkulane (Naziv » Častni občan občine Cirkulane » podeljuje posamezniku občinski svet občine Cirkulane na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, in sicer za njegov izjemen prispevek na področju znanosti, umetnosti, gospodarstva, kulture, športa in na področju drugih dejavnosti, s čimer je prispeval k razvoju, ugledu in promociji občine Cirkulane doma ali v tujini). • Veliko priznanje občine Cirkulane (Veliko priznanje občine Cirkulane se podeljuje podjetjem, zavodom, društvom ali občanu ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Cirkulane, in sicer za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Cirkulane). • Priznanje občine Cirkulane (Priznanje občine Cirkulane podeljuje občina Cirkulane občanu občine Cirkulane, in sicer za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Cirkulane). • Županovo priznanje občine Cirkulane (Župan lahko po lastnem prepričanju posameznikom, skupinam posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim ob posebnih priložnostih ali ob enkratnih izjemnih dosežkih v slovenskem ali širšem merilu na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva priložnostno podeli Županovo priznanje). • Plaketa občine Cirkulane (Plaketa občine Cirkulane se podeli občanu občine Cirkulane za večletne uspehe trajnejšega pomena, življenjsko delo in izjemne dosežke, ob tem se podeli tudi listina z imenom Plaketa občine Cirkulane). 1. Priznanja se podeljujejo posameznikom, skupinam ljudi, gospodarskih družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za posamezne vrhunske dosežke, življenjsko delo na področju znanstvenega in raziskovalnega dela, prispevek k razvoju, izboljšavam, splošnemu napredku strokovnosti, utrjevanju človekovih pravic, človekovega dostojanstva, dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev, kakovosti poslovanja z rezultati kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti, tehnične odličnosti, pomembno obogatitev posameznega področja, odpiranje novih trgov, odpiranje novih delovnih mest. 2. Priznanje za posamezna področja se podeljuje, če predlagani kandidati izpolnjujejo najmanj naslednje pogoje: • za Častnega občana občine Cirkulane vsaj 20 let dela na posameznem področju ali za življenjsko delo na določenem gospodarskem področju; • za Veliko priznanje občine Cirkulane vsaj 5 let dela na posameznem področju; • za vsa ostala občinska priznanja ni časovnih omejitev. 3. Med podelitvijo posameznih priznanj isti osebi mora preteči najmanj pet let. 4. Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji ali na zaključni slavnostni prireditvi ob praznovanju občinskega praznika. 5. Predlagatelji so lahko občani, skupine ljudi, politične stranke, organi lokalne in državne uprave, društva, gospodarske družbe, zavodi ter druge organizacije in skupnosti. 6. V pobudi morajo predlagatelji navesti: - podatke o pobudniku; - vrsto priznanja, za katero je kandidat predlagan; - podatke o kandidatu za podelitev priznanja, za katere mora pridobiti pobudnik pisno privolitev posameznika, na katerega se pobuda nanaša; - utemeljitev pobude; - datum pobude. 7. Pobude morajo biti dostavljene v tajništvo Občine Cirkulane v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, s pripisom »Ne odpiraj – priznanje Občine Cirkulane 2012« do ponedeljka 30. aprila 2012, do 12. ure. 8. Vsebino razpisa za podeljevanje priznanj občine Cirkulane najdete na spletnih straneh: http:/www.cirkulane.si in na oglasni deski občine Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane. Župan občine Cirkulane Janez Jurgec

Všečkaj objavo