Logo MojaObčina.si
DANES
6°C
-3°C
JUTRI
4°C
0°C
Oceni objavo

TURISTIČNA DESTINACIJA HALOZE - VISIT HALOZE

Občine z območja Haloz v okviru operacije "TURISTIČNA DESTINACIJA HALOZE" skupaj razvijamo blagovno znamko - "VISIT HALOZE", s katero želimo celovito predstaviti in dopolniti turistično ponudbo v Halozah in prodreti na širše trge. V turizmu je izrednega pomena povezovanje in postopna gradnja prepoznavnosti območja s povezovanjem ponudnikov, nastanitvenih kapacitet, prepoznavanjem in urejanjem dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa turistov. Del aktivnosti je namenjen pripoznanju skupnih točk in zmogljivosti občin, vodnikov, izobraževanje sommelierjev, drugi del aktivnosti pa se osredotoča na aktivno promocijo dejavnosti ponudnikov in spodbujanju njihovih zmogljivosti v skupno celoto. 

V sklopu projekta je definiranih 22 aktivnosti, katerih izvedbo smo si občine medsebojno razdelile in jih izvajamo za celotno območje Haloz:
- registrirali smo blagovno znamko "VISIT HALOZE" in zanjo oblikovali novo grafično podobo,
- vzpostavili smo že spletno stran www.visithaloze.com in odprli spletna mesta nove blagovne znamke na družbenih omrežjih: Facebook, Instagram in YouTube,
- v sklopu enotne celostne podobe destinacije bomo nabavili tudi skupno opremo za izvajanje promocijskih in tradicionalnih dogodkov- stojnice, kozarce, tehnična oprema,
- trenutno tečejo aktivnosti na področju sistematičnega urejanja pohodnih/pešpoti in kolesarskih poti, ki bodo digitalizirane z geo točkami ter opisi ter na ta način omogočale orientacijo s sodobnimi tehnološkimi napravami,
- poudarek dajemo tudi nastanitvenim objektom tipa »razpršenih hotelov«, ki jim bomo ponudili svetovanja in izobraževanja ter jih združili v e-recepcijo ter v nadaljevanju vključili zainteresirane ponudnike v skupno mrežo nastanitvenih kapacitet na spletni strani nove blagovne znamke v sklopu, destinacijskega rezervacijskega sistema, vse spletne strani bodo prilagojene osebam s posebnimi potrebami, v okviru spletne strani se vzpostavlja še spletna trgovina,
- v kratkem bo sledilo še usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov in izvedba izobraževanja sommelierjev,
- v zaključni fazi je snemanje zimskega promocijskega filma Turistične destinacije Haloze, sledil bo še pomladni in splošni krajši promocijski film, zadali smo si promocijo na številnih odmevnih promocijskih kanalih,
- prav tako se je začela vzpostavitev gorske kolesarske povezave destinacije, kjer je končni rezultat povezave kolesarskih poti po gozdnih vlakah,
- pomemben segment v okviru projekta so obstoječi turistični programi, ki smo jih pripravili za potrebe trženja destinacije Haloze v želji obiskovalcem ponuditi celovito doživetje Haloz, v ta namen smo izvedli fotografiranje z izjemnimi fotografi na našem območju. Povezali smo lokalne ponudnike s področja kulinarike, kulture, nastanitvene kapacitete, lokalnih pridelkov in kreirali več paketov doživetij! V sklopu projekta je pomemben del aktivnosti namenjen prav trženju paketov doživetij. V viziji samooskrbne verige bomo ponudili kosila, ki vključujejo izključno sestavine lokalnih pridelovalcev. Med drugim smo kreirali piknik košarico napolnjeno z domačimi dobrotami, katero lahko naročite na dom ali si naredite piknik med haloškimi griči. Turistični programi so zaradi ukrepov pandemije COVID-19 prilagojeni individualnemu gostu. V nadaljevanju projekta planiramo definirati več turističnih programov, kjer bomo ponovno pozvali vse zainteresirane, da se s svojo ponudbo vpišejo v seznam posamezne kategorije na spletni strani blagovne znamke Vist Haloze in v nadaljevanju vključijo v konkretne turistične programe. Zasnovani bodo še dodatni programi za skupine, vendar zaradi trenutnih razmer povpraševanj po tovrstnih programih še ni.

Na tem mestu javno pozivamo vse zainteresirane na področju Haloz za brezplačen vpis v posamezno kategorijo na destinacijski spletni strani (dogodki, nastanitve, gostinski objekti, kmečki turizmi, vinoteke, degustacije). Vsi ponudniki, ki bi želeli biti vključeni v katerega od paketov doživetij lahko to sporočite občinski upravi občine, v kateri izvajate dejavnost. Ponudbe nikoli ni preveč!
V prihodnosti načrtujemo obstoječo ponudbo dopolniti z razvojem novih produktov in dogodkov. Zagotovo se bomo srečali s problematiko dokumentacijske urejenosti postajališč za avtodome. Trenutna postajališča namreč niso registrirana v mrežo PZA Slovenija. Prav tako bi si želeli razpolagati z večjo ponudbo nastanitvenih kapacitet na območju Haloz, kar pa hkrati predstavlja priložnosti za razvoj novih ponudb tega področja. Predvsem bi si želeli več tako imenovanih glamping nastanitvenih možnosti. Načrtujemo, da bo več turistično informacijskih pisarn na območju Haloz prevzelo promocijo in trženje področja Haloz v Sloveniji in izven meja. Skupaj želimo domačinom ustvariti boljše možnosti vsakdana, turistom pa nepozabno doživetje.

Cilji operacije: Vzpostavitev enotne blagovne znamke, ki bo preko promocije omogočala razvoj območja in nove delovna mesta ter spodbujanje razvoja samooskrbnih verig 

Ciljne skupine: vinogradniki, ponudniki namestitev, ponudniki kulinarike, turisti - pridelovalci vin so združeni v Vinarsko zadrugo, na kateri temelji ponudba vin; lastnike vikendov bodo povezali v skupno ponudbo razpršenih hotelov; skupaj z vini se povezujejo tudi gostišča in vinoteke, kje se vino trži.

Naziv operacije: Turistična destinacija Haloze

Vodilni partner: Občina Majšperk

Partnerji: Občina Zavrč, Občina Cirkulane, Občina Podlehnik, Občina Žetale

Skupna vrednost operacije: 177.333,54 EUR

Zaprošena vrednost ESRR: 118.676,16 EUR

Ukrep U3: Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020


Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: 

Oglejte si tudi