Logo MojaObčina.si
JUTRI
6°C
-3°C
SRE.
4°C
0°C
Oceni objavo

Mira Petrovič, kandidatka na nadomestnih volitvah v Občini Cirkulane

Na podlagi javnega poziva Občine Cirkulane, k predložitvi kandidatur za nadomestne volitve občinskega svetnika, ki bodo potekale v nedeljo, 28.06.2015 v VE2 (Gradišča, Pristava) je kandidatka SMC-Občina Cirkulane Mira Petrovič. Pogovor z Miro Petrovič, kandidatko na nadomestnih volitvah za občinsko svetnico v Občini Cirkulane. Mira Petrovič, roj. Jerenec, je domačinka iz naših krajev. Otroštvo in mladostna leta je preživljala v Brezovcu, danes pa z družino (možem Sandijem, hčerko Ano in sinom Andražem) živi Pristavi. Po izobrazbi je univ. dipl. zgodovinarka in je zaposlena kot bibliotekarka v Knjižnici Ivana Potrča na Ptuju, kjer opravlja delo vodje Domoznanskega oddelka knjižnice. V tej vlogi skrbi za zbiranje, ohranjanje in promocijo tiskane pisne dediščine kot pomembnega dela naše ustvarjalnosti in identitete na lokalnem nivoju.
Mira, kaj počnete v svojem prostem času ?
Tako kot profesionalno delujem na področju kulture, sem v prostem času v svojem domačem okolju aktivna na področju ljubiteljske kulture, lokalne zgodovine in varstva kulturne dediščine. Sem članica Tamburašev iz Cirkulan, ki delujemo v okviru Kulturnega društva Cirkulane in članica Društva za oživitev gradu Borl, ki si od leta 2005 prizadeva za revitalizacijo tega kulturnega spomenika. Doma rada kuham in vrtnarim, sprostim pa se tudi ob teku v naravi. V politiko se do nedavnega nisem vključevala, čeprav se zavedam, da politične odločitve pomembno vplivajo na življenje vsakega izmed nas. Zato sem se odločila za kandidaturo kot kandidatka SMC na nadomestnih volitvah za člane občinskega sveta naše občine.

 

Kakšen je vaš pogled na razvoj Haloz ?
Kot vemo, sodijo Haloze med manj razvita območja. Poudariti je sicer treba, da so bile Haloze v zadnjem desetletju deležne modernizacije in napredka, posebej pri izgraditvi novih prometnih poti in njihovi rekonstrukciji, saj je bilo  urejanje cest in javnih poti ena od glavnih programskih točk razvojnih programov občin. Kljub temu pa se razvojni zaostanek ni zmanjšal in ostaja veliko razvojnih problemov kot posledica naravnih dejavnikov in zgodovinskega razvoja ter demografskih, socialnih in ekonomskih razmer.
Haloze so tradicionalna kmetijska pokrajina; od nekdaj zelo pomembno vinogradništvo, saj so tukaj pogoji za pridelavo vrhunskih vin.  Žal pa zaradi naravnih razmer in drugih okoliščin način pridelave vina le težko sledi sodobnim zahtevam, ki so pridelati velike količine kakovostnega pridelka po nizki ceni. Prihodnost haloškega vinogradništva vidim predvsem v boljši organiziranosti vinogradnikov za skupen nastop na tržišču, pa tudi ekološki in integrirani pridelavi grozdja. Kot občinska svetnica bom podpirala prizadevanja za pripravo dokumentov na državnem nivoju, ki bodo osnova za izvajanje ukrepov na območju Haloz s ciljem, da se območje tesneje integrira v obstoječe razvojne mehanizme v Sloveniji in EU.


Precej ste se angažirali in pomagali pri aktivnostih, da je Vlada Mira Cerarja sprejela sklep o ustanovitvi, sestavi in nalogah delovne skupine vlade za pripravo konkretnih ukrepov za celostni razvoj Haloz. Kje vidite ključne priložnosti za Občino Cirkulane in Haloze ?
Pomembno možnost za razvoj Haloz vidim tudi v razvoju turizma. Čeprav imajo Haloze dober turističnimi potencial, kljub temu sodijo med turistično najmanj razvite slovenske pokrajine. Znani smo predvsem po vinskem turizmu in športnorekreacijskem turizmu. Vse premalo pa je v turizmu izkoriščena prisotnost kulturne dediščine na območju. Med objekti nepremične kulturne dediščine izstopa predvsem grad Borl, ki pa je žal zaprt, zato ostaja njegov potencial neizkoriščen. Revitalizacija gradu Borl, ki je spomenik državnega pomena in v lasti države, žal kljub iniciativam lokalnega okolja poteka prepočasi. Ker je Borl izjemnega pomena za celotno območje Haloz in kot tak predstavlja razvojno prioriteto na območju Haloz, menim, da bi bilo potrebno najti takojšnjo rešitev, ki bi omogočila vsaj delno oživitev gradu, ki je zaprt že od leta 2010 (npr. izvedbo dogodkov na gradu), hkrati pa iskati tudi možnosti za financiranje revitalizacije iz proračuna RS v kombinaciji z drugimi viri (sredstva čezmejnega sodelovanja (A/HR/HU), transnacionalnega sodelovanja, regionalnih razvojnih spodbud, lokalnih in občinskih virov). Menim, da bom lahko kot občinska svetnica delovala kot povezovalni člen med odgovornimi za grad Borl na nacionalni ravni ter lokalnim območjem, ki izkazuje interese za aktivno vključevanje v rešitev problematike gradu Borl.


Krajane Gradišč in Pristave vabimo, da se udeležite nadomestnih volitev v VE2 v Občini Cirkulane, ki bodo v nedeljo 28. 6. 2015, in na glasovnicah obkrožite kandidatko pod št. 1 - Miro Petrovič. S tem boste pripomogli k vzpostavljanju tesnejše vezi med  Občino Cirkulane in državnim nivojem oz.  Vlado RS, ministrstvi  in koalicijskimi strankami v Državnem zboru.

 

Za celoten pogovor z Miro Petrovič klini na povezavo tukaj.

 

 

Oglejte si tudi