Logo MojaObčina.si
DANES
13°C
2°C
JUTRI
13°C
2°C
Oceni objavo

Sanacija gozdov po vetrolomu 2017 se uspešno zaključuje

Pod vodstvom državnega sekretarja mag. Marjana Podgorška se je danes na 24. terenski seji sestala koordinacijska skupina za sanacijo posledic vetroloma iz decembra 2017, ki jo sestavljajo predstavniki Zavoda za gozdove RS (ZGS), Družbe slovenski državni gozdovi (SiDG), predstavniki znanstvenih institucij in lastnikov gozdov Po seji so si člani skupine v Leskovi dolini in Snežniku ogledali delovišča, kjer se sanacija te naravne nesreče uspešno zaključuje.

 

Državni sekretar mag. Marjan Podgoršek je ob robu terenskega ogleda izpostavil: "Decembrski vetrolom je v Sloveniji podrl okoli 2,2 mio kubičnih metrov lesa, trenutno pa smo s posekom na 2 mio kubičnih metrov lesa, tako, da se približujemo zaključni fazi in bomo v slabem mesecu dni končali spravilo lesa iz gozdnih cest ter gozdov, saj se na mesec pospravi 300.000 kubičnih metrov lesa. Sanacija vetroloma poteka tudi na Poljskem, Češkem, v Nemčiji, Avstriji, Švici. Primerljivo hitro smo gozdove sanirali v Sloveniji in v Švici - nekaj več kot 85%, na Češkem so sanirali le 60%, v Nemčiji pa 75% gozdov. Po podatkih SiDG d.o.o. nam je uspelo skoraj ves les, poškodovan po vetrolomu, prodati v Sloveniji, in to po dolgoročnih pogodbah, kjer so cene enake lanskim. Letos beležimo tudi 65% manj odkazanih dreves, ki jih je napadel podlubnik, v primerjavi z enakim obdobjem lani, zato lahko povemo, da smo z veliko truda podlubnike ustavili.«

 

V decembru 2017 je eno petino slovenskih gozdov dodatno prizadel močan vetrolom, ki je poškodoval 2,2 milijona m3 drevja, večinoma iglavcev (90%). Po površini prizadetih gozdov je močno izstopalo Kočevsko, kjer je bilo poškodovanih kar 69 % gozdnih površin, močno poškodovani so bili tudi gozdovi na Notranjskem in Koroškem. V državnih gozdovih je bilo poškodovanih za skoraj 1 milijon m3 dreves oz. 43% poškodovane lesne mase, ostala poškodovana lesna masa je v zasebnih gozdovih. Največje poškodbe so bile na Kočevskem (797.000 m3), sledilo je postojnsko (413.000 m3), slovenjgraško (262.000 m3) in nazarsko (262.000 m3) gozdnogospodarsko območje. 

 

Zavod za gozdove Slovenije je do sredine letošnjega februarja za čim hitrejšo in učinkovito sanacijo poškodovanih gozdov pripravil Načrt sanacije gozdov poškodovanih v vetrolomu, ki je podlaga za izvedbo vseh ukrepov za sanacijo stanja po vetrolomu in obnovo poškodovanih gozdov. Po vetrolomu je zavod lastnikom gozdov za izvedbo sanitarnega poseka izdal skoraj 11.000 odločb za posek v vetrolomu poškodovanih dreves, s čemer je podal obseg poškodb in usmeritve za sanacijo na večini poškodovanih gozdnih površin. Zimske razmere z obilico snega in mrazom, so pozimi občutno oteževale izvajanje sanacijskih, del, v višjih legah pa ga še vedno onemogočajo. 

 

Načrt sanacije gozdov, poškodovanih v vetrolomu 11.-13. 12. 2017 je ZGS izdelal za obdobje od leta 2018 do 2022. Obnova poškodovanih gozdov (naravna in obnova s sajenjem oz. setvijo) je predvidena na 5.450 ha, od tega je obnova s sadnjo načrtovana na 432 ha, za kar bo do leta 2022 treba zagotoviti 920.000 sadik gozdnega drevja. Skupna vrednost načrtovanih del za sanacijo gozdov je ocenjena na 7 milijonov EUR. Za sofinanciranje načrtovanih del je potrebno iz proračunskih sredstev zagotoviti 3,9 milijonov EUR. Ministrstvo bo sredstva predvidoma zagotovilo iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, delno pa tudi iz proračuna Republike Slovenije. 

 

MKGP in ZGS sta v okviru svojih pristojnosti vršila vse možne aktivnosti za čim hitrejšo sanacijo in preprečitev sekundarne škode. V ta namen je bila na podlagi pobude ministra mag. Dejana Židana ustanovljena tudi posebna koordinacijska skupina, ki jo vodi državni sekretar mag. Marjan Podgoršek. Skupina je sprotno iskala rešitve v gozdno-lesni verigi za hitro in učinkovito sanacijo posledic vetroloma. Na terenu so potekale okrepljene aktivnosti svetovanja, izobraževanja ter povezovanja lastnikov poškodovanih gozdov za skupno izvedbo del v gozdovih z usposobljenimi izvajalci, še posebej na območjih z drobno gozdno posestjo. Izvajal se je tudi program demonstracij varnega dela v gozdu v razmerah naravnih ujm na vseh območnih enotah ZGS, ki so bile prizadete v vetrolomu. 

 

Posek in spravilo polomljenih in prevrnjenih dreves je izredno nevarno opravilo, zato ZGS lastnikom priporoča, da se za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to usposobljeni in opremljeni, drugače naj raje najamejo usposobljene gozdne delavce.

 

Oglejte si tudi