Logo MojaObčina.si
DANES
2°C
-2°C
JUTRI
8°C
-2°C
Oceni objavo

Poziv za zbiranje vlog oškodovancev – SUŠA 2022

Občina Cirkulane obvešča, da bo na podlagi sklepa, št. 844-18/2022-13 - DGZR z dne 12. 8. 2022, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022.

Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Če KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2022, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči. 

Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Izpolnjen obrazec 2, lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Cirkualne. Potrebno ga je oddati na naslov Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane s priporočeno pošiljko ali osebno v prostorih občine do vključno petka, 23. 9. 2022.

K izpolnjeni vlogi priložite kopijo obrazca D iz subvencijske vloge oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev. Prosimo, da vlogi priložite tudi fotografije, s katerimi izkazujete nastanek škode.

Obrazec 2 mora biti podpisan in obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • Davčna številka nosilca
  • Naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 05.2022,ni upravičen do državne pomoči.
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji zaocenjevanje škode
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2, pripišite tudi vašo telefonsko številko.  

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca se lahko obrnete na pristojno kmetijsko svetovalno službo ali na Občino Cirkulane v času uradnih ur na tel. 02 795 34 20, ali na elektronski naslov: tajnistvo@cirkulane.si;

Oglejte si tudi