Logo MojaObčina.si

Brezovica

JUTRI
23°C
18°C
NED.
26°C
17°C

Letno poročilo o spremljanju skladnosti pitne vode v KS Brezovica

V letu 2017  je notranji nadzor in spremljanje stanja v oskrbi s pitno glede zdravstvene ustreznosti in skladnosti  pitne vode na vodovodnih sistemih  Krajevna skupnost Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, opravljal Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano v nadaljnjem besedilu NLZOH, Center za okolje in zdravje, Prvomajska ulica1, 2000 Maribor. Krajevna skupnost Brezovica je upravljavec dveh (2) vodovodnih sistemov, in sicer: 

  • Brezovica - Zapadni vodovod Brezovica (včasih »Brezovica - novi vodovod -zahodni«).
  • Brezovica - Zahodni - oskrba iz mestnega vodovoda Ljubljana.

Poleg preverjanja skladnosti pitne vode v notranjem nadzoru so bila opravljena tudi fizikalno – kemijska in mikrobiološka preskušanja pitne vode v okviru državnega Monitoringa pitnih vod. 

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v okviru notranjega nadzora ocenjevali v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in na podlagi rezultatov opravljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj ter terenskih meritev na mestih vzorčenja pri uporabnikih. Rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj so prikazani v preglednicah in grafih.

2. SKLADNOST PITNE VODE IN VARNOST OSKRBE V NOTRANJEM NADZORU

Z vodovodoma Zapadni vodovod Brezovica in Brezovica - zahodni vodovod (oskrba iz mestnega vodovoda Ljubljana), upravlja Krajevna skupnost Brezovica (KS Brezovica). Strokovno pomoč pri tem ji nudi Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.. Na obeh vodovodih imajo vzpostavljen notranji nadzor, na podlagi HACCP sistema.

3. ZAPADNI VODOVOD BREZOVICA

tabeli 1 je podan prikaz podatkov o vodovodnem sistemu, imenu vodooskrbnega območja, številu prebivalcev, letni distribuciji pitne vode, postopkih dezinfekcije pitne vode in drugih postopkih priprave vode, ter vrsti oziroma tipu vode glede na geološke značilnosti vodooskrbnega območja.

3. 1  Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru notranjega nadzora

V letu 2017 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Zapadni vodovod Brezovica na mestih vzorčenja pri uporabnikih 7 pregledov s terenskimi meritvami in odvzetih 13 vzorcev pitne vode na mikrobiološka preskušanja. Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da je bilo vseh 13 vzorcev pitne vode skladnih, z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

Za fizikalno kemijska preskušanja je bilo odvzetih 4 vzorcev pitne vode. Vsi štirje (4) odvzeti vzorci so bili glede na opravljena preskušanja skladni z fizikalno kemijskimi zahtevami Pravilnika. Navedeni podatki za vodovodni sistem so podrobneje prikazani v tabeli 2.

3.2 Ocena stanja za vodovodni sistem  Zapadni vodovod Brezovica

Vodovodni sistem Zapadni vodovod Brezovica (preimenovan dne 28.9.2012) se napaja iz zajetja Gola Gorica  znotraj katerega so vrednosti preskušenih parametrov v pitni vodi približno enake. Zajetje je fizično varovano z ograjo. Surova voda se pred uporabo obdela (dezinficira) s klorovim preparatom (natrijev hipoklorit) na prečrpališču Drobtinka.

V letu 2017 je  bilo na mestih vzorčenja pri uporabnikih (VH in omrežje) od  skupaj 13 odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja 13 vzorcev skladnih z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so pokazali, da je pitna voda glede na obseg opravljenih preskušanj ustrezala zahtevam Pravilnika. Pri štirih (4) vzorčenjih pitne vode smo opravili fizikalno kemijska preskušanja.

Glede na navedene ugotovitve ocenjujemo, da je bila pitna voda v letu 2017 v vodovodnem sistemu Zapadni vodovod Brezovica zdravstveno ustrezna in skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). Glede na ugotovitve opravljenih pregledov in glede na rezultate opravljenih laboratorijskih preskušanj ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Zapadni vodovod Brezovica v letu 2017 varna za uporabnike.

4. VODOVODNI SISTEM Brezovica - Zahodni - oskrba iz mestnega vodovoda Ljubljana

tabeli 4 je podan prikaz podatkov o vodovodnem sistemu, imenu vodooskrbnega območja, številu prebivalcev, letni distribuciji pitne vode, postopkih dezinfekcije pitne vode in drugih postopkih priprave vode, ter vrsti oziroma tipu vode glede na geološke značilnosti vodooskrbnega območja.

4. 1  Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru notranjega nadzora

V letu 2017 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Brezovica - Zahodni - oskrba iz mestnega vodovoda Ljubljana na mestih vzorčenja pri uporabnikih 1 pregled s terenskimi meritvami in odvzet 1 vzorec pitne vode na mikrobiološka preskušanja. Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da je bilo vzorce pitne vode skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). Za fizikalno kemijska preskušanja je bili odvzet 1 vzorec pitne vode. Odvzeti vzorec je bil glede na opravljena preskušanja skladni z fizikalno kemijskimi zahtevami Pravilnika. Navedeni podatki za vodovodni sistem so podrobneje prikazani v tabeli 5.

4.2 Ocena stanja za Brezovica - Zahodni - oskrba iz mestnega vodovoda Ljubljana

Vodovodni sistem Brezovica - Zahodni - oskrba iz mestnega vodovoda Ljubljana se napaja iz vodarne Brest, ki je v upravljanju podjetja VO-KA d.o.o. Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana. V letu 2017 je  bil odvzet en (1) vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, ki je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so pokazali, da je pitna voda v dveh (2) vzorcih, glede na obseg opravljenih preskušanj ustrezala zahtevam Pravilnika.

Glede na navedene ugotovitve ocenjujemo, da je bila pitna voda v letu 2017 v vodovodnem sistemu Brezovica - Zahodni - oskrba iz mestnega vodovoda Ljubljana zdravstveno ustrezna in skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). Glede na ugotovitve opravljenih pregledov in glede na rezultate opravljenih laboratorijskih preskušanj ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Brezovica - Zahodni - oskrba iz mestnega vodovoda Ljubljana v letu 2017 varna za uporabnike.

5.  REZULTATI DRŽAVNEGA MONITORINGA PITNE VODE V LETU 2017

V okviru državnega monitoringa pitne vode za leto 2017 je bilo opravljenih več ciklov vzorčenja pitne vode. V program državnega monitoringa so vključena oskrbovalna območja, ki oskrbujejo več̌ kot 49 oseb oziroma zagotavljajo v povprečju vsaj 10 m3 vode na dan.

Podatki o vzorčenju pitne vode so povzeti iz spletnih strani monitoringa pitne vode (http://www.mpv.si/) za oskrbovalno območje Brezovica (Zapadni vodovod Brezovica) in so podani v tabeli 7.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Kadrovska Asistenca-stranski
MBA vhodna vrata in okna