Logo MojaObčina.si
DANES
11°C
2°C
JUTRI
17°C
4°C
Oceni objavo

Intervju: kandidat Janez Štusej

Na portalu MojaObcina.si smo se odločili, da kandidatom za župane lokalnih volitev 2018 v vaši občini ponudimo možnost predstavitve svojih pogledov, stališč in ciljev, ker verjamemo, da je vsak glas pomemben. Želimo, da se občani poznate vse načrte, ki jih imajo kandidati v občini Braslovče. Na vprašanja se je z veseljem odzval kandidat JANEZ ŠTUSEJ. Kandidira, kot neodvisni kandidat s sloganom SEJMO DOBRO
 1. Kaj so največje težave v vaši občini na področju infrastrukture in kaj nameravate narediti na tem področju, če boste izvoljeni?
 2. Poplavna varnost, prometna varnost (zastarela križišča, prehodi za pešce, led razsvetljava kritičnih odsekov, izgradnja pločnikov), kanalizacija - pospešiti je potrebno izdelavo projektov in njihovo izvedbo. Poskrbel bom za projekte, s katerimi bomo omogočili zagotavljanje osnovnih infrastrukturnih potreb v vseh občinskih naseljih: dostop za interventna vozila (reševalna služba, gasilci), ustrezna električna napeljava, komunalne ureditve, dostop do interneta in ostale telekomunikacije.
  Občina bo investirala v najbolj kritične točke (pločniki, razsvetljava), pripravljala projekte, opozarjala upravljavca cest na težave in zahtevala rešitve zanje, iskala vire za financiranje izvedbe kanalizacije, skrbela za učinkovito priključevanje (novi uporabniki, več denarja za nove odseke).

   

  1. Kako nameravate pospešiti razvoj občine?         

  Poplavna varnost, prometna varnost (zastarela križišča, prehodi za pešce, led razsvetljava kritičnih odsekov, izgradnja pločnikov), kanalizacija - pospešiti je potrebno izdelavo projektov in njihovo izvedbo.
  Poskrbel bom za projekte, s katerimi bomo omogočili zagotavljanje osnovnih infrastrukturnih potreb v vseh občinskih naseljih: dostop za interventna vozila (reševalna služba, gasilci), ustrezna električna napeljava, komunalne ureditve, dostop do interneta in ostale telekomunikacije.
  Občina bo investirala v najbolj kritične točke (pločniki, razsvetljava), pripravljala projekte, opozarjala upravljavca cest na težave in zahtevala rešitve zanje, iskala vire za financiranje izvedbe kanalizacije, skrbela za učinkovito priključevanje (novi uporabniki, več denarja za nove odseke).

   

  1. Kaj bi naredili za večjo prepoznavnost občine?

  Privabljanje investitorjev - vlagateljev, ukrepi, kot so neposredne spodbude gospodarstvu, ugodna politika pri izračunavanju prispevkov, svetovanje in pomoč pri investicijah. Spodbujal bom investicije v turizem. Pospešiti je potrebno urejanje območij za stanovanjsko gradnjo. Poskrbel bom za aktivno spremljanje javnih razpisov, pospešil pripravo projektov za kandidiranje in črpanje denarja iz državnega proračuna in evropskih skladov, saj si bomo le tako zagotovili hitrejši razvoj.

  1. V naši raziskavi je 89 % občanov izrazilo željo po boljši informiranosti s strani občine. Kaj bi izboljšali na tem področju?

  Radijsko in televizijsko snemanje sej občinskega sveta, občinsko glasilo Informator mora iziti vsak mesec , sprotno obveščanje o dogodkih na spletnih straneh občine, obiski zaposlenih po občini ( društva, krajevni odbori, šole, vrtci, ostali javni zavodi, gospodarske družbe ...).
  Ustvaril bom pogoje za delovanje krajevnih skupnosti in reden pretok informacij med krajevnimi odbori in občinskim vodstvom. Krajevne skupnosti v naši občini niso pravne osebe, zato se je potrebno še posebej potruditi in obiskati krajevne odbore, ki so posvetovalno telo občinskega sveta in župana, evidentirati težave, s katerimi se srečujejo občani, ter sprotno obveščanje o dogajanju v občini.      

   

  1. Katere so še druge teme, za katere se najbolj zavzemate in so po vašem mnenju najbolj kritične?

  Tretja razvojna os. V primeru, da Ustavno sodišče potrdi traso FF2, bom zahteval, da se najprej predstavijo okoljsko poročilo in omilitveni ukrepi za prebivalce Občine Braslovče z izhodiščno strategijo poplavne varnosti. Ustanovil bom pravno službo za cenitev in odkup nepremičnin - zaščitil bom prizadete občane, saj nihče ne sme biti oškodovan s strani države.

  POTREBNO JE PRIPRAVITI STRATEGIJO RAZVOJA OBČINE Z NAJŠIRŠIM KONSENZOM IN JO DOSLEDNO IZVAJATI.

Oglejte si tudi