Logo MojaObčina.si
DANES
7°C
0°C
JUTRI
4°C
3°C
5352

S 26. seje občinskega sveta

Člani Občinskega sveta Občine Braslovče so se 16. novembra zbrali na 26. redni seji in obravnavali 13 točk dnevnega reda.

Po potrditvi zapisnika 25. redne seje so svetniki potrdili predlagani dnevni red in se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov prejšnje seje.

Nato je sledila seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Braslovče za leto 2021, ki ga je podal predsednik Nadzornega odbora Občine Braslovče Franc Rančigaj. Nadzorni odbor je pri pregledu zaključnega računa ugotovil, da je občinska uprava pri poslovanju v letu 2021 pretežno upoštevala priporočila, dana v letu 2020.

V drugem branju so svetniki obravnavali in soglasno potrdili proračuna za leti 2023 in 2024, kar bo občini omogočilo nemoteno izvajanje nalog od 1. 1. 2023  dalje. Takoj za proračunom so svetniki potrdili še predlagana Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Braslovče za leti 2023 in 2024.

V prvem branju je bil obravnavan predlog Odloka o sofinanciranju podporne zaposlitve invalidov, s katerim bo zagotovljena pravna ureditev možnosti sofinanciranja podporne zaposlitve invalidov, občanov Občine Braslovče. Po opravljeni splošni razpravi je občinski svet ugotovil, da je predlagani odlok primeren za javno razpravo in se ga posreduje v 15-dnevno javno obravnavo, v kateri lahko zainteresirana javnost poda pripombe in predloge.

V nadaljevanju je bil sprejet Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za dve parceli v k.o. Letuš zaradi zamenjave zemljišč.

Ob koncu seje je župan Tomaž Žohar svetnikom odgovoril na nekatera vprašanja in podal informacije o investicijah v teku in o tekočem dogajanju v občini.

Ker je bila to hkrati tudi zadnja seja v mandatu 2018-2022, se je župan vsem svetnikom zahvalil za konstruktivno sodelovanje v preteklih štirih letih.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi