Logo MojaObčina.si

Borovnica

DANES
21°C
15°C
JUTRI
25°C
14°C
3995

Tokrat o gradnji prizidka k šoli in rebalansu proračuna

Občinski svet Občine Borovnica se je 4. julija sestal na 5. redni seji in v dobrih treh urah obravnaval deset točk dnevnega reda.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) je maja letos objavila razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj Občine Borovnica za leto 2018. Na podlagi prejetih predlogov je KMVVI občinskemu svetu predlagala, da se zlata plaketa Občine Borovnica podeli Damjanu Debevcu za dolgoletno prostovoljno delo na področju vzdrževanja turistične in planinske infrastrukture, kulturne dediščine in čiščenje jam v borovniški okolici in Nikolaju Bogdanu Stražišarju za dolgoletno aktivno delo na številnih področjih družbenega in političnega življenja v Občini Borovnica. Svetniki so z nekaj pripombami predloga podprli. V nadaljevanju so se seznanili z revidiranim letnim poročilom JP KPV za leto 2018 in ga soglasno potrdili. Kot izkazuje letno poročilo je JP KPV glede na obdobje 2015–2018 v letu 2018 doseglo najvišji čisti dobiček in donosnost, najvišjo dodano vrednost na zaposlenega, najvišjo gospodarnost poslovanja, najvišji obratni kapital, najvišji delež ločeno zbranih odpadkov, največjo količino distribuiranega plina in najvišjo povprečno plačo.

Župan je svetnike seznanil z aktivnostmi pri gradnji prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca. Občina Borovnica je objavila razpis za gradnjo in prejela eno ponudbo. Ponudnik je ponudil ceno, ki je za 50 % presegla načrtovana sredstva. Svetniki so sprejeli novelacijo investicijskega programa (IP) za projekt Izgradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica, s katero so se sredstva izgradnje povečala za 20 % na 654.274,79 evra brez DDV oz. 798.215,24 evra z DDV. Investicija bo financirana s sredstvi Eko sklada v višini 200.000 evrov, preostanek pa z lastnimi sredstvi Občine Borovnica. S sklepom se je župan zavezal, da bo po končanih pogajanjih in morebitnem podpisu pogodbe z izvajalcem o ročnosti izvedbe in vrednosti pogodbe pridobil soglasje občinskega sveta. Če do dogovora ne bo prišlo do 16. avgusta letos bo občinska uprava razpis za izbiro izvajalca ponovila.

Občinski svetniki so potrdili tudi spremembe rebalansa proračuna občine Borovnica za leto 2019, s katerim so uskladili proračun vsebinsko in vrednostno. Z rebalansom so se povečali prihodki občinskega proračuna, na novo je bilo tako potrjenih tudi nekaj investicij, ki jih ob sprejemu proračuna še ni bilo mogoče načrtovati (nakup najnovejšega parkirnega avtomata na parkirišču P + R, vključenega v sistem integracije storitev javnega potniškega prometa, priprava projektne dokumentacije za Obvozno cesto nad gradom Bistra …), v načrtu razvojnih programov pa so povišali postavko za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca. Na seji so se svetniki seznanili tudi z načrtom dela nadzornega odbora Občine Borovnica za leto 2019, poročilom župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in opravljenih nalogah med obema sejama ter podali svoje pobude in vprašanja. Svetniki se bodo ponovno sestali predvidoma konec septembra.   

Občina Borovnica

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi