Logo MojaObčina.si
DANES
31°C
17°C
JUTRI
32°C
18°C
Oceni objavo

Neodgovorni lastniki psov, njihovi iztrebki in nejevolja občanov

Neustrezno ravnanje nekaterih lastnikov psov med občani povzroča nejevoljo, zgražanje, jezo in odklonilen odnos do živali. Zavedati se moramo, da so mnoga zemljišča lastniška, ljudje jih urejajo in skrbijo zanje. Poljedelci svoje travnike kosijo in pomečkana trava pomeni oteženo delo. Trava je hrana govedu in okuženi pasji iztrebki ter plastične vrečke so lahko vzrok za kakovost in uporabnost krme ter številne bolezni in smrt goveda. Psi so lahko pomembni prenašalci številnih bolezni, ki se prenesejo na domače živali in povzročijo večjo škodo. Zbolimo lahko tudi ljudje. Ponovno prosimo lastnike psov in drugih živali, da spoštujejo tako zasebno lastnino kot tudi javne površine ter poskrbijo za kulturno obnašanje in čistočo.
Spoštovanje pravil je koristno namreč za vse. Na tak način bomo dosegli spoštljivo sobivanje ljudi in živali, skrbeli za zdravje in naravo ter se izognili nejevolji. Okolje je prostor vseh nas in vsi si želimo, da je urejeno in čisto. A zanj moramo poskrbeti tudi sami.
Pravijo, da je pes človekov najboljši prijatelj. A prijateljstvo z živaljo in lastništvo psa pomenita tudi, da prevzemamo odgovornost, spoštujemo pravila in se trudimo za mirno sobivanje z drugimi. V zadnjih letih je število lajajočih kosmatincev v naši kotlini občutno naraslo. V občini imamo pasje igrišče, kjer se lahko psi prosto gibajo in igrajo. Izkušnje namreč kažejo, da je v sodobnem življenju sobivanje s psi lažje tam, kjer lastniki psov uporabljajo skupen prostor, na katerem se psi ne le sprehajajo, temveč tudi učijo sobivanja z drugimi psi in ljudmi.
Trudimo se, da je ob poteh, kjer se sprehajajo lastniki s psi, nameščenih več košev za pasje iztrebke. A kljub temu nas občani opozarjajo, da je nepospravljenih pasjih iztrebkov veliko in da nekateri lastniki psov ne spoštujejo pravil. Ne poskrbijo za pasje iztrebke, živali nimajo na povodcu, pse preveč svobodno sprehajajo po travnikih, gozdovih, poljih, preganjajo divjad … Iztrebki se najdejo na vrtovih, njivah, ostalih kmetijskih površinah, travnikih, gozdnih zemljiščih, na otroških igriščih. Še več, nekateri celo poberejo iztrebke v vrečko, a to odložijo ali vržejo ravno tako na površino, kamor ni dovoljeno.

Občina Borovnica


Občina Borovnica je leta 2022 sprejela Odlok o javnem redu in miru v občini Borovnica, v katerem je predpisano:
1. Lastnik, vodnik ali skrbnik psa mora imeti psa, ki se giblje v naselju ali na javnih poteh, pod nadzorom.
2. Lastnik, vodnik ali skrbnik psa ne sme voditi ali spuščati psa na zasebnih zemljiščih in prostorih brez soglasja lastnika ali posestnika.
3. Lastnik, vodnik ali skrbnik ne sme voditi ali spuščati živali v javnih objektih, kot so prostori državnih organov in organov lokalne skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, vrtci, šole, knjižnice, športni objekti in podobno, razen v primeru, da je to izrecno dovoljeno, pri čemer način uporabe živali določi lastnik ali upravljavec objekta. Psi – vodiči slepih in psi – pomočniki invalidov imajo skupaj s svojim skrbnikom vstop na vsa javna mesta in v sredstva javnega prevoza in jim ni treba imeti nagobčnika.
4. Lastnik, vodnik ali skrbnik psa mora v naselju, na obdelovalnih kmetijskih površinah in na uhojenih pešpoteh, za psom počistiti iztrebke in jih na primeren način odložiti v zabojnik za živalske iztrebke ali jih zavite v plastično vrečko odložiti v zabojnik za ostanke komunalnih odpadkov, če na območju ni zabojnika za živalske iztrebke.
5. Lastnik, vodnik ali skrbnik konja mora odstraniti iztrebke, ki jih na javnih poteh in uhojenih pešpoteh pušča konj.
6. Lastnik, vodnik ali skrbnik živali, ki krši prvi, drugi, tretji, četrti ali peti odstavek tega člena, se kaznuje z globo 100 EUR.

Oglejte si tudi