Izberi drugo občino
Nazadnje izbrane občine

Poišči občino

Registracija
Napoved za petek, 20.10.2017

pretežno jasno
Danes bo v zahodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo sončno, predvsem ponekod na Primorskem in na severovzhodu države bo zjutraj in dopoldne megla. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24 stopinj C.
3°C | 21°C
sobota, 21.10.2017
8°C | 20°C
nedelja, 22.10.2017
9°C | 16°C
ponedeljek, 23.10.2017
7°C | 15°C
torek, 24.10.2017
3°C | 17°C
Opozorila
Petek, 20.10.2017 ob 8h
Dodatnega opozorila ni.
3°C
21°C
pretežno jasno
Nahajaš se tukaj: Novice Občinske Občinski svet

9. redna seja občinskega sveta


OBČINSKI SVET

| |
03.12.2015      8:37
A A

9. redna seja občinskega svetaDeli:

Za deveto redno sejo občinskega sveta je bil pripravljen dnevni red z enajstimi točkami, a je pred glasovanjem o dnevnem redu župan Franc Kramar najprej umaknil predvideno drugo točko dnevnega reda. Nato pa je predlagal razširitev dnevnega reda za novo točko z naslovom Višina povprečnine za leto 2016. Razširitev dnevnega reda je predlagala tudi svetnica Vesna Arh (Lista za Bohinj), in sicer z dvema točkama – potrditev kandidatov za sodnike porotnike na okrožnem sodišču Kranj in ustanovitev posvetovalnega telesa člana Sveta javnega zavoda TNP.

Občinski svet je za novembrsko sejo sprejel naslednji dnevni red:

1) predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2016, prva obravnava – splošna razprava;

2) predlog Odloka o zunanjem izgledu objektov in okolice, prva obravnava;

3) predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2016;

4) predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016;

5) predlog sklepa o spremembi Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v organizacijski enoti Vrtec Bohinj;

6) seznanitev s poročilom o poslovanju OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2014;

7) presoja upravičenosti investicije v žičnico »Kozji hrbet«;

8) imenovanje sveta uporabnikov javnih dobrin;

9) imenovanje predstavnika Občine Bohinj v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti;

10) potrditev kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju;

11) višina povprečnine za leto 2016;

12) ustanovitev posvetovalnega telesa predstavnika Občine Bohinj v Svetu javnega zavoda TNP;

13) vprašanja, pobude in informacije:

a) informacija glede veljavnosti gradbenega dovoljenja za hotel Lev v Stari Fužini.

Splošna razprava o proračunu 2016

Občinski svet je razpravljal o predlogu proračuna Občine Bohinj za leto 2016. Obravnavali so splošni in posebni del proračuna, ki vsebuje tudi prihodke in odhodke režijskega obrata in krajevnih skupnosti, Načrt razvojnih programov za obdobje 2016–2019, Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, Kadrovski načrt za leto 2016 in 2017 ter Stanovanjski program Občine Bohinj za leto 2016. Podanih je bilo kar nekaj predlogov za povišanje nekaterih postavk. Druga obravnava proračuna bo na decembrski seji, ki bo potekala v ponedeljek, 28. decembra.

Odlok o zunanji podobi objektov in okolice

Podlaga za sprejetje odloka je 6. člen Zakona o graditvi objektov, ki precej natančno določa način, po katerem lahko občina uredi področje vzdrževanja objektov. Območje občine Bohinj je turistično območje in pomemben dejavnik pri doživljanju kraja je tudi urejenost naselij, poti, opreme in na splošno krajine.

Stanje nekaterih objektov v Bohinju je kritično, na kar Občino Bohinj občasno opomnijo tudi mediji. Z odlokom želijo vzpostaviti pravno podlago, ki bo nalagala lastnikom določen standard skrbi in dolžnost za vzdrževanje ter primeren videz objektov in okolice, v posebej kritičnih primerih pa omogočila, da najnujnejše ukrepe izvede občina. V skladu s predlogom odloka župan imenuje strokovno komisijo, ki bo sprejela podrobnejša merila, s katerimi se bo določalo, ali je nek objekt slabo vzdrževan ali ne.

Komisija bo naredila seznam objektov, potrebnih vzdrževalnih ukrepov, ter na podlagi elaborata podjetja, ki se ukvarja z gradbenimi deli, ali strokovne ocene Zavoda za varstvo kulturne dediščine pripravila oceno stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Seznam takih objektov bo nato vključen v akt o določitvi konkretnih objektov za vzdrževanje, ki ga bo zaradi občutljivosti sicer legitimnega posega v lastninsko pravico lastnika objekta sprejel občinski svet v obliki odloka. Na podlagi takega odloka bodo izdane posamične odločbe lastnikom objektov, s katerimi gradbenimi oziroma vzdrževalnimi deli naj poskrbijo za podobo objekta. V kolikor tega ne bodo storili, ima občina možnost sama opraviti ta dela, pri čimer zavaruje svoj vložek v objekt v obliki hipoteke na njem.

Vrednosti točk občinske takse in za odmero NUSZ

Vrednosti obeh točk – občinske takse in za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – ostajata v letu 2016 enaki kot v letošnjem letu. Vrednost točke občinske takse ostaja 0,083 evra. Vrednost točke za odmero NUSZ za fizične osebe znaša 0,00017485 evra, ravno taka je vrednost tudi za pravne osebe in za nezazidana stavbna zemljišča. Vrednost točke za odmero NUSZ za pravne osebe s sedežem na območju občine Bohinj in z več kot 50 zaposlenimi pa znaša 0,00012965 evra.

Spremembe sklepa

Vrtec Bohinj je v septembru uvedel nov način obveščanja staršev o odsotnosti otrok. Starši na podlagi navodil po novem vnašajo podatke o odsotnosti otrok preko računalniškega programa WEB VRTEC. Osnovni namen spremembe sklepa je poenostavitev obveščanja vrtca o odsotnosti otrok in preglednejši način obračunavanja odsotnosti. Spremenila sta se 3. in 5. člen Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v organizacijski enoti vrtec. Sklep o spremembah si lahko preberete v uradnem vestniku.

Poročilo o poslovanju osnovne šole

Občinski svet je obravnaval poročilo o poslovanju OŠ v letu 2014. Iz računovodskih izkazov je razvidno, da dva od treh najpomembnejših izkazov izkazujeta presežek prihodkov nad odhodki. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazuje presežek prihodkov v višini 10.230 evrov iz naslova izvajanja javne službe in 426 evrov iz naslova tržne dejavnosti ter izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v višini 10.656 evrov. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka pa izkazuje presežek odhodkov v višini 325 evrov.

O upravičenosti investicije v žičnico »Kozji hrbet«

Občina Bohinj je pri podjetju Taxgroup iz Ljubljane naročila presojo upravičenosti investicije v žičnico. Občinski svetniki, ki so sodelovali v razpravi, so povedali, da je zagon smučarske proge Kozji hrbet ključnega pomena za turistične subjekte v Bohinju, vendar so bili z dokumentom nezadovoljni, saj ni bil narejen na popolnih podatkih in realnih predvidevanjih. Zato je svetnica Vesna Arh predlagala, da se spremeni predlagan sklep, da občinski svet sprejme dokument, v novega, ki pravi, da se občinski svet seznanja z dokumentom. Na novo oblikovan sklep je bil sprejet.

Svet uporabnikov javnih dobrin

Občinski svet Občine Bohinj je na 8. redni seji, dne 8. oktobra 2015, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah, ki je stopil v veljavo konec oktobra. Navedeni odlok v 14. a členu določa, da se za varstvo uporabnikov javnih dobrin ustanovi Svet uporabnikov javnih dobrin, ki ima predsednika in dva člana, katere izmed občanov imenuje občinski svet.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prispele predloge, ki so jih poslale politične stranke in neodvisne liste, zastopane v občinskem svetu, pregledala in oblikovala predlog. Občinski svet je imenoval Svet uporabnikov javnih dobrin v sestavi: mag. Tomaž Medja, predsednik, ter člana Adrijan Džudžar in Primož Rautar.

Predstavnik Občine Bohinj

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je Občino Bohinj obvestil, da se večini svetov območnih izpostav Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti izteka štiriletni mandat in da bodo v skladu s Pravilnikom o ustanovitvi svetov območnih izpostav na novo imenovali svete vseh 59 območnih izpostav. V zvezi s tem je zato Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala društva, zveze kulturnih društev in posameznike s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v posamezni lokalni skupnosti, da podajo predloge za imenovanje predstavnika Občine Bohinj v zgoraj navedeni svet. V določenem roku je prispel en predlog, in sicer je Kulturno društvo Bohinj predlagalo svojega predsednika Jureta Sodjo. Občinski svet je sklep komisije potrdil.

Sodniki porotniki iz občine Bohinj

Okrožno sodišče v Kranju je v Uradnem listu 23. oktobra objavilo poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na svojem območju, da predlagajo kandidate za 90 sodnikov porotnikov. Občina Bohinj lahko predlaga dva sodnika porotnika, od teh enega za mladoletniške prestopke. Slednji mora biti predlagan izmed oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov, npr. profesorji, učitelji, vzgojitelji.

Poslane predloge kandidatov je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in pripravila predlog, ki ga je občinski svet potrdil, in sicer sodnika porotnika iz naše občine sta Iva Lapajne in Mirko Jeršič.

O povprečnini za leto 2016

Občina Bohinj je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS), katere predsedstvo se je skupaj s predsedstvi Zveze občin Slovenije (ZOS) in Zveze majhnih občin Slovenije (ZMOS) sestalo z ministrom za finance dr. Dušanom Mramorjem. Ta ni želel pristati na zahteve slovenskih občin v zvezi z njihovim financiranjem v letu 2016. Zato predsedstva vseh treh združenj vsem županom predlagajo, da se znotraj regij med sabo povežejo in skličejo za javnost odprto skupno izredno sejo občinskih svetov na temo financiranja občin v letu 2016. Tako lahko pokažejo regijsko in vseslovensko enotnost funkcionarjev lokalne ravni – ne le županov temveč tudi občinskih svetnikov. SOS je predlagala tudi, da na to skupno izredno sejo župani povabijo državne svetnike in poslance iz svoje regije, saj so prav slednji tisti, ki morajo poznati razsežnosti svojih odločitev v državnem zboru.

Višina povprečnine, ki jo je predlagalo Ministrstvo za finance, znaša 522 evrov na občana v posamezni občini. Znesek ni izračunan po formuli, ki je zapisana v Zakonu o izvrševanju proračunov RS, ker bi po tej formuli morala znašati 652 evrov. S tako nizko povprečnino so poslanci in država prikrajšali vsakega občana za med 108,40 in 130 evri – toliko manj sredstev na občana bodo prejele občine za financiranje storitev, pomembnih za ljudi, kot so vrtci, sociala, kultura, šport, ceste itd.

Občinski svet je sprejel zahteve, ki so jih oblikovale SOS, ZOS in ZMOS:

-         da naj višina povprečnine v letih 2016 in 2017 znaša 536 evrov na prebivalca;

-         da naj se zagotovi izplačilo finančne izravnave nad višino primerne porabe v letih 2016 in 2017;

-         da naj se v letu 2016 del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4 % skupne primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela sredstev za sofinanciranje v letošnjem letu;

-         da naj se v letu 2017 del sredstev za sofinanciranje občin zagotavlja v višini 4 % skupne primerne porabe občin;

-         da naj se delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ne uvršča v Načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe 4. in 5. odstavka 23. člena ZFO-1, in da se lahko sredstva investicijskega transfera v skladu s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabljajo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne in kohezijske politike EU, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta, vendar jih organ upravljanja ne prepozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi tudi nevračljiv DDV, plačan v zvezi z njimi.

Oblikovanje posvetovalnega telesa

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagala občinskemu svetu, da sprejme sklep o oblikovanju posvetovalnega telesa članov Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park, in sicer v naslednji sestavi: štirje člani iz KS Stara Fužina - Studor, trije člani iz KS Koprivnik - Gorjuše, dva člana iz KS Srednja vas in en član iz KS Bohinjska Bistrica. Število članov iz posamezne krajevne skupnosti je komisija določila glede na število prebivalcev in odstotek ozemlja posamezne KS, ki leži v TNP. Občinski svet je sklep sprejel. Omenjene krajevne skupnosti imajo sedaj čas do 21. decembra, da komisiji pošljejo svoje predloge za imenovanje članov v posvetovalno telo.

O veljavnosti gradbenega dovoljenja za hotel Lev

Občinski svet Občine Bohinj je na svoji 8. redni seji 8. oktobra sprejel sklep, da mora občinska uprava pri Upravni enoti v Radovljici sprožiti verifikacijo pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za hotel Lev v Stari Fužini in o tem seznaniti občinski svet na naslednji seji.

Upravna enota v svojem odgovoru št. 021-15/2015-43 z dne 5. 11. 2015 ugotavlja, da nima pristojnosti za vodenje kakršnega koli samostojnega postopka za preverjanje, ali je investitor gradnje po gradbenem dovoljenju št. 351-28/673 z dne 20. 8. 1970 v času veljavnosti gradbenega dovoljenja začel z gradnjo in ali torej predmetno gradbeno dovoljenje še velja ali ne.

Če bi investitor npr. na upravni enoti sprožil postopek za spremembo gradbenega dovoljenja, potem bi upravna enota lahko preverjala, če izdano gradbeno dovoljenje za hotel Lev iz leta 1970 še velja ali ne, ker pa trenutno ne vodijo nobenega postopka v zvezi s tem, nimajo pristojnosti za vodenje samostojnega postopka za preveritev veljavnosti izdanega gradbenega dovoljenja.

Po prejetem odgovoru s strani UE Radovljica je Občinska uprava stopila v kontakt tudi z Inšpektoratom za okolje in prostor. V skladu s 145. členom Zakona o graditvi objektov namreč gradbeni inšpektor v okviru inšpekcijskega nadzorstva med drugim nadzoruje, ali so izpolnjeni pogoji za začetek gradnje oziroma drugih del po zakonu. Glede na predmetno zakonsko določilo je občinska uprava za mnenje zaprosila še pristojni inšpekcijski organ in bo z odgovorom občinski svet seznanila, ko ga prejme.

Glede na 4. točko izdanega gradbenega dovoljenja za hotel Lev št. 351-28/673 z dne 20. 8. 1970, ki investitorju nalaga, da mora pred pričetkom gradbenih del predhodno zaprositi Skupščino občine Radovljica, Geodetsko upravo/Katastrski urad za zakoličbo objektov, so zaprosili Geodetsko upravo za preverbo, če je bila zakoličba objektov narejena in če je bila Geodetska uprava s tem seznanjena. Na GURS so pojasnili, da je rok hrambe tovrstnih spisov 5 let – tako da tudi če je spis obstajal, ga ni več mogoče dobiti, ker je šel na uničenje.
0 (Bodi prvi!)
Oceni članek

Povezani članki
NE ZAMUDI VEČ NOBENE POMEMBNE NOVICE ALI DOGODKA IZ TVOJEGA KRAJA! x
Naroči se na brezplačno tedensko e-izdajo in bodi na tekočem o dogajanju v tvoji občini Bohinj!

100 % skrbno bomo varovali vašo zasebnost in odjavili se boste lahko kadarkoli!
Komentiraj novico

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Komentarji 0 komentarjev
Za ta prispevek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!


Koledar dogodkov Preglej vse
Oktober 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
20.10.2017
Danes ni dogodkov.
25.10.2017 | Kultura
A veš, koliko te imam rad?
21.10.201 | Turizem
Domača tržnica na Bohinjski Bistrici
25.10.2017 | Kultura
A veš, koliko te imam rad?

Bodite prvi pri oddaji mnenja.