Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
8°C
JUTRI
20°C
14°C
Oceni objavo

7. seja Sveta gorenjske regije v znamenju priprav Dogovora za razvoj gorenjske regije

V Dvorcu Visoko je v petek, 12. 4. potekala 7. seja Sveta gorenjske regije, ki jo je vodil predsedujoči Svetu, Matjaž Rakovec, župan MO Kranj. Osrednja tema je bila priprava dogovora za razvoj regije. Svet je obravnaval tudi aktualne informacije o pripravi regionalnega prostorskega plana in aktivnostih skupine Misije prilagajanja podnebnim spremembam. Pogovor je tekel še o skupnemu pristopu k reševanju izzivov oskrbe starejših.

Konec marca je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj objavilo povabilo regijam za pripravo dogovorov za razvoj regij. V okviru dogovora, temeljnega strateškega in programskega dokumenta na regionalni ravni, ki vsebuje ključne regijske in sektorske projekte za premagovanje razvojnih ovir, je za Gorenjsko na voljo 40 milijonov sredstev. Projektna področja, ki bodo financirana so: podjetniški inkubatorji, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo, zelena infrastruktura, regijski centri mobilnosti in regionalne celostne prometne strategije ter državno kolesarsko omrežje. Župani so na seji dogovorili aktivnosti ter časovnico priprave in oddaje osnutka dogovora za razvoj gorenjske regije na pristojno ministrstvo.

Svet je razpravljal tudi o poteku priprave Regionalnega prostorskega plana, za namen katere se ustanavlja delovna skupina, v katero bodo vse gorenjske občine imenovale svoje predstavnike. Pripravljalec regionalnega prostorskega plana za gorenjsko regijo je BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske.

Črtomir Kurnik, direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske, je predstavil še napredek aktivnosti skupine Misije prilagajanja podnebnim spremembam, aktivnosti v okviru tehnične pomoči projekta »MIP4ADAPT TECHNICAL ASSITANCE« in člane delovne skupine. V četrtek, 9. maja 2024, ob 12. uri, bo v podjetniškem centru Kovačnica skupaj z vsemi tremi gorenjskimi razvojnimi agencijami organizirana strokovna delavnica, na kateri se pričakuje udeležba več kot dvajsetih strokovnjakov z različnih tematskih področij prilagajanja podnebnim spremembam in predstavnikov vseh gorenjskih občin.

Franja Gabrovšek Schmidt, direktorica BSC Kranj – Regionalne razvojne agenciji Gorenjske, je predstavila podatke o stanju zasedenosti in potrebah po nastanitvah v domovih za starejše v regiji. V razpravi se je izkazalo, da bo potrebno sodelovanje občin na področju načrtovanja celostne obravnave in skrbi za starejše v regiji, saj obveznost izgradnje in financiranja oskrbnih kapacitet država v celoti prelaga na pleča občin. Regija bo zato morala iskati skupne rešitve. Peter Torkar, župan občine Gorje, je podal predlog o pripravi skupne strategije, v kateri bo predstavljena analiza trenutnega stanja, prihajajoči izzivi in že nakazane morebitne rešitve na regijski ravni. Župani so se strinjali, da bi lahko bila ta strategija dobro izhodišče za načrtovanje skupnih rešitev in ustrezno opozarjanje pristojnih na državni ravni k ukrepanju.

Ob zaključku seje sta Ivan Meglič, župan Občine Naklo in državni svetnik ter dr. Franc Vidic, član inciativnega odbora, predstavila predlog ustanovitve društva gorenjskih profesorjev in raziskovalcev.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Oglejte si tudi