Logo MojaObčina.si

Bled

JUTRI
15°C
5°C
PON.
16°C
9°C
Avtor: Občina Bled,

Energetsko obvestilo

Datum objave: 25. 01. 2013
Številka razpisa: 18SUB-OB13
V Uradnem listu RS št. 3 – razglasni del, ki je izšel 11. 1. 2013, EKO SKLAD objavlja več javnih pozivov za nepovratne finančne spodbude. Med njimi sta dva javna poziva za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih ter večstanovanjskih stavb. Prvi javni poziv 18SUB-OB13 (velja originalni predračun) za neizvedene nove naložbe stanovanjskih stavb: vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi za največ 20 m2, svetle površine sprejemnikov sončne energije, vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso ( polena, sekanci in peleti ), izkoristek mora biti večji ali enak 90%, vgradnja toplotne črpalke ( zrak/ voda, voda/ voda, zemlja/ voda ) za pripravo sanitarne tople vode in/ ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi, gradbeno dovoljenje mora biti izdano pred 1. 1. 2003, vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi, gradbeno dovoljenje mora biti izdano pred 1. 1. 2003, toplotna prehodnost celotnega okna ( zasteklitev in okvir skupaj ) manjša ali enaka 1,2 W/ m2K, toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe, gradbeno dovoljenje mora biti izdano pred 1. 1. 2003, debelina toplotne izolacije mora biti najmanj 15 cm, toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi, gradbeno dovoljenje mora biti izdano pred 1. 1. 2003 debelina toplotne izolacije mora biti najmanj 25 cm, vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi, gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe in nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu. Drugi javni poziv 19SUB-OB13 ( velja originalni predračun ) za neizvedene nove naložbe večstanovanjskih stavb: toplotna izolacija fasade, debelina toplotne izolacije mora biti najmanj 15 cm, toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, debelina toplotne izolacije mora biti najmanj 25 cm, vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije, izkoristek kurilne naprave na lesno biomaso ( sekanci, peleti ali polena ) mora biti večji ali enak 90%, serijsko izdelana toplotna črpalka pa mora imeti v tabeli določeno minimalno grelno število, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, predložena dokumentacija mora vsebovati: pregled obstoječega ogrevalnega sistema pred izvajanjem ukrepov za hidravlično uravnoteženje, izračun pretoka na termostatskih ventilih in določitev prednastavitve ventilov, shemo dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega ogrevalnega sistema ter popis materiala in specifikacijo del. Spiski ustreznih naprav so na spletni strani www.ekosklad.si – ustrezna oprema. Vlogi mora biti priložen veljavni originalni predračun, kar pomeni, da investicija še ni začeta. Višina nepovratnih sredstev je do 25%. Javna poziva, podobna lanskim, sta odprta do objave zaključka v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2013. Ne spreglejte: 080 1669…brezplačna telefonska številka energetsko svetovalne mreže Ensvet, www.ensvet.si.... spletna stran kjer se nahajajo kontakti s pisarnami, vstopna točka za elektronska vprašanja občanov in članki. Dodatne informacije se lahko dobijo po tel. 04 574 3287.

Všečkaj objavo