Logo MojaObčina.si
DANES
5°C
-4°C
JUTRI
3°C
-5°C
Oceni objavo

Plačilo turistične takse za osebe iz Ukrajine

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podaja naslednje obvestilo glede plačila turistične takse za osebe iz Ukrajine:

 

“Za osebe iz Ukrajine, ki so nastanjene v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih urada, ki jih določi Vlada Republike Slovenije v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21; v nadaljevanju: ZMZ-1), ne velja obveznost plačila turistične takse (in posledično tudi ne plačila promocijske takse) na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljevanju: ZSRT-1).

 

Turistična taksa je na podlagi četrte alineje 2. člena ZSRT-1 pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej.

 

Za osebe iz Ukrajine, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki ga Vlada Republike Slovenije ni določila kot nastanitveno zmogljivost na podlagi ZMZ-1 pa se uporablja ZSRT-1. V prvem odstavku 16. člena ZSRT-1 je določeno, da turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu – in to hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ZSRT-1 ne določa drugače (drugi odstavek 16. člena ZSRT-1). Četrti odstavek 18. člena ZSRT-1 določa, da občina lahko s svojim predpisom poleg oseb iz prvega odstavka tega člena dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse. Po trenutno veljavni zakonodaji je torej občinam dana diskrecijska pravica, da same določijo katere osebe bodo dodatno izvzete iz obveznosti plačila turistične takse na njihovem območju (poleg že določenih izjem v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1).

 

Obveščamo vas, da na ministrstvu na podlagi zgoraj navedenega in kljub dejstvu, da nastanitvene zmogljivosti urada, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije za osebe iz Ukrajine, (še) niso polno zasedene, pripravljajo spremembo veljavne zakonodaje, na podlagi katere bi bili begunci in razseljene osebe oproščeni plačila turistične takse, če bodo prenočevali v nastanitvenem obratu.”

Oglejte si tudi