Logo MojaObčina.si

Žirovnica

DANES
30°C
14°C
JUTRI
24°C
12°C
4370

Participatorni proračun - povabilo vaškim odborom

Številka: 410-0041/2019
Datum: 14.8.2019

OBČINA ŽIROVNICA
VAŠKI ODBORI


Spoštovani,

Občina Žirovnica pripravlja predlog proračuna za leto 2020, kateri bo predvidoma članom občinskega sveta predložen v obravnavo v mesecu novembru 2019.
Glede na to, da je temeljna naloga občine zadovoljevanje potreb njenih občanov, se je župan, kot predlagatelj proračuna odločil, da se izvede pilotno udejanjanje participatornega proračuna Občine Žirovnica za leto 2020.

Participatorni proračun je mehanizem vključevanja občanov v odločanje o porabi proračunskih sredstev in je način, kako lahko občani neposredno vplivajo na porabo javnih sredstev v svoji občini. Namen participatornega proračuna je vzpostaviti komunikacijske kanale med občino in občani in prenesti delež odločanja o porabi skupnih sredstev na skupnost samo. S participatornim proračunom lahko prebivalci občine sami prepoznajo probleme ali možnosti izboljšav, sami predlagajo rešitve.

Glede na povedano in dejstvo, da bomo v letošnjem letu prvič pričeli s projektom participatornega proračuna, ter terminski načrt priprave proračuna 2020, se je župan odločil, da predloge projektov predlagajo vaši odbori, ki zastopanja interesov občanov na območju posameznih naselij in so posvetovalna telesa občinskega sveta za opravljanje javnih zadev v Občini Žirovnica.

Za izvedbo participatornega proračuna so v letu 2020 načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR, ki bodo vključena v občinski proračun in namenjena izvedbi najvišje ocenjenega projekta, ki ga bodo predlagali vaški odbori. Prispele projekte bo ocenila komisija, ki jo bo imenoval župan.

Ker vaški odbori najbolje poznate potrebe občanov vasi, katero zastopate, vas vabim, da svoje predloge projektov dostavite na Občino Žirovnica (po pošti, osebno ali pa na elektronski naslov: obcina@zirovnica.si ), najkasneje do 10. septembra 2019.

Za potrebe priprave projektov participatornega proračuna, bomo poslali predsednikom vaških odborov  tudi  povabilo, obrazložitev in obrazec na katerem boste projekt lahko prijavili in potrebna navodila.

Za vse potrebne informacije se v času uradnih ur lahko obrnete na Petro Žvan iz občinske uprave Občine Žirovnica.

Leopold Pogačar
ŽUPAN

Obrazec in projektni predlogi word

Obrezec in projektni predlogi pdf

 

 

Projektni predlog je upravičen, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1. prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Žirovnica
2. prispeva k dvigu kakovosti bivanja v lokalnem okolju
3. izvedba mora biti v pristojnosti občine
4. projekt je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
– prispeva k skrbi za varstvo okolja (npr: zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganje odpadkov-koši za smeti);
– ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine;
– ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti;
– ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: posodobitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč;
– prispeva k urejenosti vasi in naselij: izgradnja in urejanje trgov, zelenic, parkov in vaških zidov ter drugih javnih površin.
5. izveden bo na območju občine in na nepremičninah v lasti občine
6. projekt je skladen z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom
7. projekt ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani občine
8. projekt je finančno ovrednoten do 10.000 EUR z DDV.
9. predlagatelji projektnih predlogov so vaški odbori, vsak vaški odbor lahko predlaga 1 projekt
10. predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
11. projektni predlog mora biti oddan na obrazcu za projektne predloge.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi