Logo MojaObčina.si

Žiri

DANES
5°C
4°C
JUTRI
8°C
-5°C
Deli
2003

Razgrnitev podatkov NUSZ

OBČINA ŽIRI
LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

 

JAVNO NAZNANILO

o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Žiri za leto 2019

 

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, pridobljeni iz uradnih evidenc s katerimi razpolaga Občina Žiri, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so po določbah Zakona o graditvi objektov zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

 

Razgrnitev podatkov bo v prostorih  Občine Žiri, Loška cesta 1, v Žireh, prvo nadstropje, soba 2, tel: 04 50 50 714,  v času uradnih ur,

 

od 21. oktobra  2019 do vključno 22. novembra  2019.

in sicer za:

fizične osebe: ponedeljek, sreda in petek      (vpogled lastnika nepremičnine v evidenco je mogoč ob predložitvi osebnega dokumenta, vpogled pooblaščenca v evidenco je mogoč po predložitvi pooblastila lastnika nepremičnine)

pravne osebe: torek in četrtek – po predhodnem dogovoru   (vpogled  v evidenco je mogoč ob predložitvi pooblastila zastopnika pravne osebe)

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko pregledujejo podatke za lastne nepremičnine in na te podatke podajo pripombe od 21.10. 2019 do 22.11.2019  v času uradnih ur, oziroma posredujejo pisne pripombe  s priporočeno pošiljko na naslov Občine Žiri.          

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne strinja s podatki občine, mora v roku enega meseca od javnega naznanila predlagati vpis novih podatkov. Če zavezanec tega v zakonsko določenem roku ne predlaga, se šteje, da so podatki občine pravilni, skladno z 218. a in 218. č členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004)    

 

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Žiri  na istem naslovu sprejema od zavezancev tudi nove registracijske podatke in vse druge spremembe v zvezi z lastništvom (uporabo, najemom, oprostitev plačila) zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, ter komunalno opremljenostjo zemljišča. Če zavezanec sprememb podatkov ne javi, bo občina Žiri uporabila podatke o lastnikih in uporabnikih, ter komunalni opremljenosti, ki so  pridobljeni iz uradnih evidenc.

Datum: 16.10.2019                                                                                       Župan:

Št.: 422-0053/2019                                                                           mag. Janez Žakelj l.r.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi