Logo MojaObčina.si
DANES
8°C
3°C
JUTRI
6°C
-2°C
Avtor: OBČINA ŽALEC,

Javni poziv za sofinanciranje storitev sterilizacije in kastracije mačk

Datum objave: 02. 03. 2022
Številka razpisa: 344-0001/2022
Sredstva: 4 000,00 EUR

Objavljamo javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022. V proračunu za leto 2022 je na voljo 2.000,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje:

  • na javni poziv se lahko prijavijo lastniki ali skrbniki mačk, ki imajo stalno bivališče v Občini Žalec.
  • posameznemu gospodinjstvu (lastniku) se sofinancira storitev za dve živali.
  • izbrana izvajalca veterinarskih storitev, ki so predmet razpisa, sta:
  • FARMA veterinarska ambulanta, d.o.o., Podlog v Savinjski dolini 55, 3311 Šempeter, tel. 03 700 15 75, vet.farma@siol.net in
  • Savinjska veterinarska postaja d.o.o., Celjska cesta 3 a, 3310 Žalec, tel. 03 713 20 57, svp.zalec@siol.net

Lastnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolni vlogo in jo posreduje v pregled in potrditev na Občino Žalec pisno ali na e-naslov glavna.pisarna@zalec.si. Obrazec vloge je v priponki, na voljo pa tudi na spletni strani Vloge in obrazci.

Na osnovi potrjene vloge se lastnik živali naroči za storitev pri izbrani veterinarski ambulanti. Potrjeno vlogo pred izvedbo posega preda izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev.

Na podlagi izpolnjene vloge je poseg sterilizacije ali kastracije mačk po tem pozivu sofinanciran v višini 50 % za žival. Dodatno pa sta redne cene znižala tudi izvajalca. Lastnik živali bo tako plačal za sterilizacijo mačke 29,28 EUR, za kastracijo mačka pa 18,91 EUR.

Rok za prijavo: lastniki živali lahko izkoristijo cenovno ugodnejše posege, ki so predmet tega poziva, do 30.11. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Ob obisku veterinarja imejte s seboj veljaven osebni dokument.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Marjano Kopitar, tel. 03 713 64 56, v času uradnih ur občinske uprave.

Dopolnitev 15.7.2022 (spremembe in dopolnitve se nanašajo na 1. točko poziva):
»1. Predmet javnega poziva in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022. V proračunu za leto 2022 je za javni poziv na voljo 4.000,00 evrov.«

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.


Všečkaj objavo