Logo MojaObčina.si
JUTRI
2°C
2°C
SOB.
3°C
2°C
Avtor: OBČINA ŽALEC,

Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd

Datum objave: 15. 09. 2022
Številka razpisa: 3502-0014/2022

S tem javnim naznanilom obveščamo javnost o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd. Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 3084.

Namen lokacijske preveritve je doseganje gradbenega namena občinskega podrobnega prostorskega akta (v nadaljevanju OPPN) z dopustitvijo individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev OPPN, za gradnjo avtopralnice.

Elaborat in pobuda bosta javno razgrnjena v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in na spletni strani Občine Žalec v času od 19.9. do 3.10.2022.

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani občine Žalec. Osebe, ki ne želijo, da se v nadaljnjem postopku objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to v pripombi posebej navesti.

Všečkaj objavo