Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
9°C
JUTRI
25°C
12°C
Avtor: OBČINA ŽALEC,

Razpis za delovno mesto pripravnik svetovalec Občina Žalec

Datum objave: 18. 05. 2023
Številka razpisa: 1100-0003/2023

Občina Žalec razpisuje delovno mesto za pripravnika svetovalca za dolečen čas.

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 

-       Raven izobrazbe:

16201 specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)

16202 visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)

16203 visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)

16204 visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)

 

-       poznavanje dela z računalnikom in računalniškimi programi.

 

V skladu z 2. členom Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Url.l.RS št. 28/09) ter prvim odstavkom 106. člena Zakona o javnih uslužbencih je pripravnik oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe z namenom, da se usposobi za opravljanje dela. Za pripravnike se šteje tudi oseba, če je bila predhodno zaposlena in še ni končala pripravniške dobe oziroma si ni pridobila dovolj ustreznih izkušenj za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi. Pripravnik se sprejme v delovno razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe.

Prijava mora vsebovati:

1.    izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna pridobljena raven izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja;

2.    pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije

3.    izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev

4.    izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

5.    izjavo, da v skladu z 2. členom Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov in prvim odstavkom 106. člena Zakona o javnih uslužbencih izpolnjuje pogoje za zasedbo objavljenega pripravniškega delovnega mesta

6.    izjavo, da za namen te javne objave dovoljuje Občini Žalec pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

7.    izjavo o računalniškem znanju.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidati v njej, poleg formalne izobrazbe, navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.

Od kandidatov se pričakuje, da poznajo ureditev lokalne samouprave, njene organe in njihove funkcije. Poznavanje področja se bo preverjalo v izbirnem postopku. 

Delovno razmerje bo s pripravnikom sklenjeno za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali v prostorih Občine Žalec.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z izjavami oziroma potrebnimi dokazili po pošti ali na elektronski naslov glavna.pisarna@zalec.si , v roku 8 dni.


Všečkaj objavo