Logo MojaObčina.si

Žalec

JUTRI
18°C
10°C
TOR.
16°C
10°C
Avtor: OBČINA ŽALEC,

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum objave: 09. 09. 2022
Številka razpisa: 4782-0152/2022

Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec kot lastnik objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za posebno rabo javnih površin, za del zemljišča parc. št. 157/7 k.o. 997 – Gotovlje, v izmeri cca. 1000 m2.

Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru več ponudb in/ali izjav bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba za posebno rabo javnih površin bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Žalec.

Uporabnina za uporabo predmetnega zemljišča se bo poravnala na podlagi izstavljenega računa. Plačilo uporabnine v roku iz pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na naslovu lastnika Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, pisarna št. 23, tel. št. 03 71 36 465 ali 03 71 36 322. Kontaktna oseba: Andreja Dolinšek.

Lastnik nepremičnine lahko postopek do sklenitve pogodbe ustavi.

Všečkaj objavo