Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
9°C
JUTRI
25°C
12°C
Avtor: OBČINA ŽALEC,

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za del EUP ŠE-1/15

Datum objave: 05. 05. 2023
Številka razpisa: 3502-0002/2022

Obveščamo javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ŠE-1/15 v naselju Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju OPPN). Identifikacijska številka OPPN je 2931.

Gradivo OPPN je od 5. maja do 5. junija 2023 javno razgrnjeno:

  • v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
  • v prostorih KS Šempeter, Rimska cesta 80, Šempeter v Savinjski dolini in na
  • spletnem naslovu: https://www.zalec.si

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko do konca javne razgrnitve poda:

  • pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, KS Šempeter ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »Pripomba na javno razgrnitev OPPN ŠE-1/15«.
  • ustno na javni obravnavi, ki bo v sredo, dne 24. maja 2023 ob 16. uri v sejni sobi Občine Žalec. 

Všečkaj objavo