Logo MojaObčina.si

Žalec

JUTRI
18°C
10°C
TOR.
16°C
10°C
Avtor: OBČINA ŽALEC,

1. javna dražba nepremičnine parc. št. 2408, k.o. 996 Žalec

Datum objave: 21. 09. 2022
Številka razpisa: 4780-0030/2022

Objavljamo 1. javno dražbo nepremičnine parc. št. 2408 v izmeri 598 m2 k.o. 996 – Žalec, v deležu 1/1 od celote, ki v naravi predstavlja nepozidano stavbno zemljišče v poslovni coni Arnovski gozd III (območje EUP LO 4/3). Izklicna cena je 60.000,00 EUR.

Javna dražba bo potekala v četrtek, 13. 10. 2022 ob 9.00 uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.

Vsak dražitelj mora najpozneje do vključno ponedeljka 10. 10. 2022 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366, z namenom nakazila: »Varščina za javno dražbo - 2408«.

Celotno besedilo dražbe je v pripetem dokumentu. Pripeta sta tudi osnutek pogodbe in zemljiškoknjižno dovolilo.

Všečkaj objavo