Logo MojaObčina.si

Borovnica

JUTRI
24°C
10°C
ČE.
24°C
7°C
Deli
3995

Občinski proračun je potrjen

Občinski svetniki so na svoji tretji redni seji sprejeli skoraj pet milijonov težak proračun ter programe športa in kulture. Potrdili so tudi novo razmejitev z Občino Brezovica in v javno razpravo dali odlok o 24-urni pogrebni službi.

Petmilijonski proračun

Od prve obravnave do sprejema se predlog občinskega proračuna za leto 2019 ni pretirano spremenil. Še največje rošade številk so pravzaprav dosegli svetniki z naknadnimi amandmaji. Proračun je še vedno težak malce manj od petih milijonov, pri čemer predvideva 4,67 milijona evrov prihodkov ter 4,98 milijona evrov odhodkov. Primanjkljaj 306 tisoč evrov ter obrok odplačila kredita za kanalizacijo in čistilno napravo v višini 122 tisoč evrov pa naj bi se pokril iz presežka preteklih let. Velik delež proračunskih odhodkov je pravzaprav bolj ali manj neodvisen od razprave, npr. 1,6 milijona evrov za vzgojo in izobraževanje. Potem so tu še delovanje občinske uprave, plače … Ko se nazadnje prebijemo do investicij, ne ostane več prav veliko.

Letos se izjemoma obetata dva ogromna projekta. Parkiraj in pelji parkirišče pri železniški postaji, vredno 453 tisoč evrov, od katerega bo šlo iz občinskega proračuna manj kot pol. Drugi najobsežnejši projekt bo prizidek k osnovni šoli v višini 357 tisoč evrov, h kateremu bo država primaknila več kot pol, a vse bolj kaže, da bosta zaključek in plačilo padla v naslednje proračunsko leto. Šola in vrtec naj bi v tekočem letu za investicije in investicijsko vzdrževanje potrebovala še dodatnih 100 tisočakov. Od 372 tisoč evrov za zmanjševanje onesnaževanja, zbiranje in ravnanje z odpadki in odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja bo kar 103 tisoč šlo za sofinanciranje omrežnine gospodinjstvom, kanalizacija Ceste pod Goro bo terjala 99 tisoč, na Švigljevi ulici pa 65 tisoč evrov. Nadaljnjih 20 tisoč bo potrebnih za zapiranje vrhniškega odlagališča, 16 tisoč za sanacijo črnih odlagališč, 14 tisoč za vzdrževanje čistilne naprave in vakuumske postaje, z desetimi tisočaki bomo podpirali delovanje DEPO-ja, potem pa so tu še nakupi kotalnega prekucnika, novih zabojnikov …  Od umazane k čisti vodi. Vodovodno omrežje nam bo pobralo 60 tisoč evrov, od česar sta najzanimivejša načrt zagona vrtine Prušnica in izdelava načrta za vodooskrbo Kotov. In ko smo že pri vodi – študija poplavne ogroženosti Borovnice bo terjala nadaljnih 23 tisoč evrov. Seveda pa pri obrambi pred naravnimi in drugimi nesrečami občina ne stavi le na študije, zato je letos predvidenih 130 tisoč evrov za gasilce, civilno zaščito in hidrantno omrežje.

Velik zalogaj so tudi prometna infrastruktura in komunikacije, postavka težka čez milijon evrov. Skoraj četrtina gre na rovaš rednega vzdrževanja, od investicij pa izstopajo most na Dražici za 88 tisoč evrov, cestna razsvetljava bo vzela 56 tisoč evrov, za kolesarsko povezavo Borovnica–Pako bomo odšteli 70 tisoč evrov, 36 tisoč bo šlo za cesto na Stari progi, 24 tisoč za pločnik ob Brežanki, 19 tisoč za prehod za pešce na Bregu, pa 20 tisoč evrov za postajališče na Dolu, za gozdne ceste je namenjenih 25 tisoč evrov, medtem ko naj bi bilo za brv prek Borovniščice pri blokih zgolj pridobljeno gradbeno dovoljenje. Cestam je v veliki meri namenjen tudi program nakupa zemljišč, vreden kar 100 tisoč evrov. Več kot 40 tisoč evrov bomo, predvsem po zaslugi amandmaja Gibanja dobre volje, vložili v borovniški športni park, na bližnjih občinskih parcelah v Liku pa se obeta ureditev večnamenskega platoja za 10 tisoč evrov. 10 tisoč naj bi dobilo tudi igrišče na Dolu, še nadaljnjih 19 tisoč bo terjalo vzdrževanje igrišč, potem so tu še sredstva za ureditev pasjega sprehajališča, kolesarsko-rolkarskega poligona, Košutovega vrta … in vendarle občina namerava popraviti tudi streho poslovilnega objekta. Od investicij v zdravstvo gre omeniti 20 tisoč evrov prispevka ZD Vrhnika in pa 65 tisočakov težko investicijo v našo zdravstveno postajo. Pri zadnji ne gre prezreti namena občinske uprave za selitev v prizidek slednje, katerega naj bi s podeljeno stavbno pravico pravzaprav zgradila Lekarna Ljubljana.

Letos to ne bo edina večletna predvolilna obljuba na tnalu. Za 10 tisoč evrov naj bi izdelali projekt knjižnice v objektu Stare pošte, Lista za našo Borovnico pa je z amandmaji dosegla, da bo občina takisto pripravila projekta za novo telovadnico in širitev obstoječega vrtca. Med daljnosežnimi projekti sta še ureditev dediščine Južne železnice (15 tisoč evrov) in infrastrukture v Peklu (13 tisoč evrov), oba vezana na razpis LAS Barje z zaledjem. Za ureditev Pekla je sicer z amandmajem višja sredstva izposlovala SDS. Sicer je za letošnjo turistično promocijo občine načrtovanih 20 tisoč evrov, za praznik borovnic 18 tisoč evrov, denarja pa ne bo manjkalo niti društvom: za ljubiteljske športne dejavnosti je rezerviranih 30 tisoč, za ljubiteljsko kulturo 24 tisoč in za stanovske organizacije sedem tisoč evrov.

In od kod bo prišel denar za vse občinske načrte? 2,5 milijona evrov prihodkov si obetajo  z naslova dohodnine, 539 tisoč iz dobička in dividend KPV, najemnin za nepremičnine in koncesij, skoraj 400 tisoč od prodaje zemljišč, od tega skoraj 250 tisoč evrov od parcel na Lazih, 264 tisoč od davka na premoženje, 90 tisoč od prodaje stanovanj, 30 tisoč evrov bo komunalnih prispevkov, z naslova terjatev in zakonitih zamudnih obresti pa naj bi pridobili objekt na Zalarjevi 31. 28 tisoč evrov naj bi navrgle globe in druge kazni in s tem pokrile delovanje MIRED. Pri posamičnih projektih občina računa na dodatne prihodke, iz državnega proračuna 343 tisoč evrov in 345 tisoč evrov evropskih sredstev. Jabolko spora je bil še kadrovski načrt občine, saj občinska uprava želi zaposliti vodjo projektov, poleg tega išče novega direktorja, svetniki Liste za našo Borovnico pa so z amandmajem dosegli, da bodo to zaposlitve le za določen čas. Če pri sprejemanju amandmajev na proračun svetniki niso bili povsem enotni, pa so končni izdelek potrdili soglasno, kot tudi programa za šport in kulturo.

 

Občina Borovnica razširila svoje ozemlje

Julija lani je Geodetska uprava Republike Slovenije občine obvestila, da je začela usklajevati potek mej občin z mejami parcel v zemljiškem katastru. Izkazalo se je, da Borovnica točk spora z občinama Cerknica in Vrhnika nima, je pa prišlo do manjšega odstopanja pri meji z občino Brezovica, kjer občinska meja večinoma sledi katastrski meji. Gre za parcelo s p.š. 253/3 k.o. Breg, po kateri teče regionalna cesta Borovnica–Podpeč, nekako med občinskima tablama ter med travnikom pod cesto in železnico na drugi strani. Občina Brezovica se je s spremembo strinjala in tako je naš občinski svet soglasno potrdil, da je občina Borovnica po novem večja za 188 m2.

Med drugim so svetniki podajali pripombe in pobude, kjer jih je najbolj skrbela usoda prizidka k osnovni šoli ter zaposlovanje v občinski upravi. V 30-dnevno javno razpravo so dali predlog odloka o načinu in pogojih 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti v Občini Borovnica. Ker so pogrebne storitve danes na prostem trgu, gre tu pravzaprav zgolj za ureditev situacije, ko zdravnik, ki opravi mrliški pregled in ne more ugotoviti vzroka smrti, za pokojnika odredi obdukcijo, stroške katere seveda nosi občina.

 

Damjan Debevec, foto: DD

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi