Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
26°C
14°C
JUTRI
25°C
8°C
Avtor: Občina Vransko,

Javno naročilo - REKONSTRUKCIJA JP 916101 ROPASIJA – ponovljeni postopek

Datum objave: 20. 02. 2020
Številka razpisa: 4303-02/2020

Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 IN 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo naročila male vrednosti REKONSTRUKCIJA JP 916101 ROPASIJA – ponovljeni postopek.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 3. 3. 2020 do 11:00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 3. 3. 2020 in se bo začelo ob 11:05 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

 

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 25. 2. 2020 do 12. ure. 

 

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

 

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe. 

 

Naročnik bo gradbeno pogodbo z izbranim ponudnikom podpisal po podpisu pogodbe o sofinanciranju investicije na podlagi 23. člena ZFO-1 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Pogodbena dela se bodo začela izvajati takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok za izvedbo del je 60 koledarskih dni od uvedbe v delo. 

Všečkaj objavo