Logo MojaObčina.si

Vransko

JUTRI
32°C
15°C
PON.
36°C
14°C
Avtor: Občina Vransko,

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko v letu 2022

Datum objave: 31. 01. 2022
Številka razpisa: 4302-03/2022-08
Sredstva: 9 000,00 EUR

Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016),7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko v letu 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo na območju občine Vransko v letu 2022.

Za sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto 2022 na razpolago 7.500,00 EUR, za sofinanciranje hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.500,00 EUR (05016 Odpadna voda, 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom).

Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih objektov na območju občine Vransko, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo:

-  znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja;

-  izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih objektov na območju občine Vransko, ki se priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka.

Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN so nakup MKČN, gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN, vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka ni upravičen strošek.

Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za vgradnjo MKČN so upravičeni stroški iz prvega odstavka, zmanjšani za višino komunalnega prispevka, ki bi bil odmerjen za predmetni objekt, če bi se objekt priključeval na javno kanalizacijsko omrežje.

Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek.

Rok za oddajo vloge je 15. 11. 2022.

Besedilo javnega razpisa in obrazca vlog za prijavo na javni razpis sta priložena.

Všečkaj objavo