Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
14°C
1°C
JUTRI
10°C
-1°C
2603

JAVNI NATEČAJ ZA IZBIRO TURISTIČNEGA SPOMINKA VRANSKEGA

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko

Tel: 03 703 12 11, GSM: 031 210 298

E-pošta: zkts.vransko@siol.net, www.zkts-vransko.si

 

 

objavlja

 

JAVNI NATEČAJ ZA IZBIRO

TURISTIČNEGA SPOMINKA VRANSKEGA

 

 

 •   1. Opredelitev javnega značaja

Javni natečaj je namenjen spodbujanju oblikovanja in izdelavi turističnih spominkov, ki opredeljujejo občino Vransko. Z javnim natečajem se iščejo turistični spominki, ki izkazujejo etnološke značilnosti občine Vransko, uporabnost, dostopnost, možnost izdelave ter imajo estetsko in promocijsko vrednost.

  2. Pogoji sodelovanja na javnem natečaju

Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z večjim številom spominkov, mora pa za vsak natečajni predlog posebej dostaviti vso dokumentacijo, ki je navedena v besedilu dokumentacije javnega natečaja. Vsi predlagani izdelki morajo biti na natečaju javno predstavljeni prvič in ne smejo biti v prodaji.

Prijavitelji z oddajo svoje prijave pristajajo na vse pogoje in merila tega javnega natečaja.

 3. Vsebina prijave

Prijavitelji morajo oddati popolno prijavo v slovenskem jeziku, ki vsebuje:

 1. prijavni obrazec, ki vsebuje podatke o spominku, podatke o avtorju in izjavo o avtorstvu;
 2. dokončan spominek, ki je ustrezno embaliran in označen;
 3. dve različni fotografiji spominka.

 4. Strokovna komisija

Prispele spominke bo obravnavala in ocenjevala 5-članska strokovna komisija, imenovana s strani ZKTŠ. Izbrani spominek bo dobil naziv Turistični spominek Vranskega.

 
5. Postopek ocenjevanja in izbora

-          Komisija bo pravočasno prispele in popolne prijave ocenjevala na podlagi meril.

-          Odpiranje in ocenjevanje prijav ne bo javno.

-          Komisija bo iz nadaljnjega postopka izločila nepravočasno prispele, nepravilno označene in nepopolne  prijave.

-          Odločitev je dokončna, pritožbe niso možne.

-          Denarna nagrada za izbrani turistični spominek je 150 evrov. Nagrada predstavlja plačilo avtorskega honorarja za izvedeno avtorsko delo in prenos vseh materialnih avtorskih pravic.

-          Avtor izbranega spominka bo po razglasitvi rezultatov pozvan k podpisu pogodbe.

-          Ocenjevalna komisija si pridržuje pravico, da ne izbere spominka, če oceni, da noben od prijavljenih spominkov ne dosega primernega standarda.

 
6. Merila ocenjevanja

Ocenjevalni kriteriji so:

-          etnološkost,

-          uporabnost,

-          dostopnost in možnost proizvodnje oz. izdelave,

-          izvirnost/domiselnost,

-          estetska vrednost,

-          promocijska vrednost,

-          celovitost – zgodba, embalaža, ozadje, izgled.

 

MERILA

ŠT. TOČK

 1. ETNOLOŠKOST

-          Spominek izhaja iz dediščine občine Vransko.

-          Spominek vsebuje nove ideje, oblike ustvarjalnosti,

ki bodo v prihodnosti  postale tradicija.

3

 1. UPORABNOST

-          Praktična vrednost spominka – možna uporaba.

3

 1. DOSTOPNOST IN MOŽNOST PROIZVODNJE OZ. IZDELAVE

3

 1. IZVIRNOST/DOMISELNOST

-          Spominek je idejno in oblikovno inovativen in izviren.

-          Spominek vsebuje vzgojne in izobraževalne sestavine.

3

 1. ESTETSKA VREDNOST

-          Spominek je lepo izdelan.

3

 1. PROMOCIJSKA VREDNOST

-          Spominek ponazarja občino Vransko.

3

 1. CELOVITOST

-          Celovit izgled – zgodba, embalaža, ozadje, izgled.

3

SKUPAJ MAKS. ŠT. TOČK

21

 

              Vsak član komisije bo ocenjeval spominek po vseh kriterijih z ocenami od 1 do 3 (1 –

najslabša, 3 – najboljša ocena).

 
7. Pravočasnost in popolnost prijav ter način oddaje

Prijave pošljite na naslov Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko ali jih osebno dostavite v pisarno zavoda v Športni dvorani Vransko, Vransko 23, 3305 Vransko, s pripisom »NE ODPIRAJ – javni natečaj za turistični spominek«.

Rok za oddajo prijave je 29. 3. 2019 do 15. ure.

Odpiranje prijav bo 1. 4. 2019 ob 10. uri in ne bo javno.

Prijave se štejejo za popolne, če vsebujejo vso pravilno izpolnjeno dokumentacijo iz 3. točke tega dokumenta in je ovojnica pravilno opremljena.

Prijavni obrazec je dostopen na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko www.zkts-vransko.si.

 
8. Rezultati javnega natečaja

Razglasitev rezultatov natečaja bo javna. Rezultati bodo objavljeni v Občinskem informatorju in na spletni strani www.zkts-vransko.si ter portalu MojaObčina Vransko. Avtor izbranega spominka bo o izboru obveščen osebno.  

 
9. Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko zainteresirani pokličejo na 03 703 12 10 ali 041 919 829 ali pišejo na e-naslov: zkts.vransko@gmail.com.

 
10. Objava javnega natečaja

Javni natečaj je objavljen v Občinskem informatorju št. 152, na spletni strani www.zkts-vransko.si in na portalu Moja občina Vransko.

 

Priloge:

 1. prijavni obrazec (podatki o spominku, podatki o avtorju, izjava o avtorstvu)

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi