Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
32°C
16°C
JUTRI
26°C
18°C
Deli
2603

Prebivališče – kdaj smo ga dolžni prijaviti oziroma spremeniti

Pravica vsakega državljana Slovenije kot tudi tujca z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji je, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadar koli vrne. Ko pa si posameznik izbere novo oz. spremeni prebivališče in se na ta naslov naseli, pa je njegova dolžnost, da si v osmih dneh uredi prijavo prebivališča na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji, ki to evidentira v registru stalnega prebivalstva.

 

V Zakonu o prijavi prebivališča je zapisano, da je stalno prebivališče naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave. Zakon določa tudi začasno prebivališče, ki je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva zaradi dela, šolanja, prestajanja kazni ali drugih razlogov.  

 

Za prijavo prebivališča (stalnega ali začasnega) mora biti izpolnjen bistveni pogoj, to je, da se je posameznik na naslov, ki ga prijavlja, naselil in da na tem naslovu dejansko prebiva. Uradna oseba na upravni enoti ob prijavi prebivališča preveri istovetnost posameznika, ki prijavlja prebivališče oz. njegovega pooblaščenca (z vpogledom v uradni identifikacijski dokument, v primeru dvoma pa tudi v podatke uradnih evidenc). Posameznik mora ob prijavi predložiti tudi dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja. To je lahko izjava posameznika o lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Zakon  določa, da je treba ob prijavi navesti resnične podatke, ki jih posameznik (oz. zakoniti zastopnik, pooblaščena oseba ali rejnik) potrdi z lastnoročnim podpisom.

 

V zadnjem času so bili medijsko izpostavljeni primeri, ko je na določenem naslovu fiktivno prijavljenih večje število oseb. Nekatere zlorabe iz naslova fiktivnih prijav ugotavlja tudi policija v smislu kaznivih dejanj overitve lažne vsebine.

 

Prav tako na Upravni enoti Žalec ugotavljamo, da se na določene naslove in stanovanja prijavlja oz. želi prijaviti večje število oseb, čeprav je iz uradnih evidenc razvidno, da velikost hiš in stanovanj glede na število ljudi, ki naj bi tam prebivali, nikakor ne more omogočiti človeku dostojnega življenja. Zaposleni na upravni enoti smo zato dolžni biti na tovrstne primere posebej pozorni in v primeru suma neresničnih podatkov ukrepati zlasti z doslednim izvajanjem določb Zakona o prijavi prebivališča.

 

Pri našem delu se soočamo tudi s primeri, ko posameznik na določenem naslovu, npr. zaradi narave svojega dela (npr. poklicni vozniki v mednarodnem prometu), ne prebiva ali prebiva zgolj nekaj dni v mesecu. Ta posameznik ne izpolnjuje pogoja za prijavo prebivališča (resnično prebivanje), zato je z vidika zagotavljanja točnosti registra stalnega prebivalstva takšna prijava fiktivna in nedopustna.

 

V primeru suma, ko iz podatkov ali dokazil, predloženih ob prijavi prebivališča, ali podatkov, s katerimi razpolaga upravna enota (to je tudi podatek o številu posameznikov, prijavljenih na naslovu), izhaja dvom o njihovi resničnosti oz. verodostojnosti predloženega dokazila, upravna enota uvede postopek preverjanja resničnosti prijave stalnega oziroma začasnega prebivališča. Postopek vodi upravna enota, na območju katere je naslov, na katerem posameznik prijavlja stalno oziroma začasno prebivališče. Upravna enota posamezniku prijavi začasno prebivališče na naslovu, ki ga prijavlja, za čas, dokler ne preveri resničnosti podatkov oziroma dokazil. Če upravna enota ugotovi, da so podatki oziroma dokazila resnična, postopek preverjanja resničnosti prijave prebivališča s sklepom ustavi, posamezniku pa prijavi prebivališče. V primeru, ko pa ugotovi, da posameznik ne prebiva na naslovu, ki ga prijavlja, pa z odločbo zavrne prijavo prebivališča. Upravna enota kot prekrškovni organ lahko posamezniku, ki krši prijavno odjavno obveznost,  izreče tudi globo v višini 200 do 600 evrov.


Naj spomnimo, da kadar posameznik spremeni stalno prebivališče, mora zamenjati tudi osebne dokumente. Osebno izkaznico in potni list (če ni več možen vpis novega naslova) mora zamenjati najkasneje v 30 dneh, orožne listine v 8 dneh, prometno dovoljenje v 15 dneh, vozniško dovoljenje pa v 30 dneh po nastali spremembi podatkov.


Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je odprt vsak torek
od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.

 

                                                                                                      Simona Stanter, načelnica UE Žalec

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi