Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
28°C
18°C
JUTRI
30°C
17°C
2603

Osebni dokumenti – preverite njihovo veljavnost!

Osebne dokumente potrebujemo pri urejanju različnih zadev na banki, pošti, pri notarju, sodišču, kot tudi za prehod meje v tujo državo, še posebej v času širjenja virusa. Zato želimo vse občane in občanke opomniti, da ste še posebej pozorni na veljavnost svojih osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista in vozniškega dovoljenja) in da pravočasno podate vlogo za izdajo novega dokumenta. Kljub temu da je vaš dokument še veljaven, ste ga dolžni zamenjati ob vsaki spremembi osebnega imena ali naslova stalnega prebivališča. Enako morate postopati, če je dokument poškodovan ali ima napake, zaradi katerih ni več uporaben, ali v primeru, da fotografija na dokumentu ne kaže več vaše prave podobe. S tem se boste izognili odvečni slabi volji in višjim stroškom izdaje v primeru prioritetne izdelave novega dokumenta.

Katere osebne dokumente štejemo za uradne identifikacijske dokumente?

Osebni dokumenti oziroma uradni identifikacijski dokumenti omogočajo izkazovanje istovetnosti oziroma identifikacijo posameznika v postopkih pred uradnimi in drugimi organi. Ta status imajo v Republiki Sloveniji osebni dokumenti, ki vsebujejo fotografijo imetnika in jih izdajo državni organi. Najpogostejši osebni dokumenti v RS so osebna izkaznica, potni list, obmejna prepustnica, vozniško dovoljenje, orožni list in potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. 

Po dopolnjenem 18. letu starosti mora državljan, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, imeti vsaj en uradni identifikacijski dokument oziroma osebno izkaznico, če nima drugega dokumenta.

Kje se pridobijo in koliko časa je potrebno za pridobitev osebnih dokumentov?

Osebne dokumente lahko pridobite na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji, na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini. V določenih primerih, kot so npr. zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, tudi na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije. Radi bi poudarili, da je vlogi za izdajo osebnega dokumenta potrebno priložiti eno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati vašo pravo podobo. Fotografirani morate biti od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute. Vlogi lahko priložite tudi potrdilo e-fotografa z referenčno številko fotografije, ki se hrani v posebnem odložišču v digitalni obliki.

Potni list je praviloma izdelan in predan na pošto v petih delovnih dneh. V primeru prednostne izdelave potnega lista je ta izdelan in predan na pošto najkasneje naslednji delovni dan. V tem primeru je treba doplačati upravno takso.

Osebna izkaznica je praviloma izdelana in predana na pošto v štirih delovnih dneh. Prednostna izdelava in predaja na pošto steče najkasneje naslednji delovni dan. V tem primeru pa je treba doplačati upravno takso.

Dobro je vedeti, da z osebno izkaznico lahko potujete le v določene države, in sicer v vse države članice Evropske unije, vse države članice Evropskega gospodarskega prostora (Islandijo, Liechtenstein in Norveško), v Švico, Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo in Albanijo. 

Vse, ki vas zanima, ali je vaš osebni dokument že izdelan oziroma odpremljen, družba Cetis na svoji spletni strani na povezavi »Odprema SLO dokumentov« dnevno, predvidoma, ob 10. uri, obvešča o odpremi osebnih izkaznic, potnih listin in vozniških dovoljenj.

Zaradi širjenja bolezni COVID 19 države spreminjajo režime prehajanja mej, zato vam svetujemo, da pred potovanjem v določeno državo na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve preverite »sveže« informacije o možnosti potovanja in ostale informacije, ki so povezane z vstopom in bivanjem v določeni državi (npr. v Bosno in Hercegovino lahko vstopate le s potnim listom in ne več z osebno izkaznico).

Osebni dokumenti, kot so potni list in vozniško dovoljenje, se med seboj razlikujejo po zvrsti.

Potnih listov je več vrst. Poleg običajnega potnega lista se štejejo za potne listine tudi diplomatski potni list, službeni potni list, potni list za vrnitev in potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi. Tako se razlikuje tudi veljavnost potnega lista – ta je lahko 1, 3, 5 ali 10 let. Veljavnost potnega lista otroka se razlikuje tudi glede na njegovo starost. Tako je veljavnost potnega lista 3 leta za otroka do starosti 3 leta, ali 5 let, če je otrok star od 3 do 18 let.

Potni list, ki je veljaven le eno leto, vam je lahko izdan, če je bil potni list v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubljen, pogrešan ali sta vam bila ukradena dva ali več potna lista oziroma če zaradi razlogov začasne narave ni mogoč odvzem prstnih odtisov.

Vozniško dovoljenje kategorij AM, A1, A2, A, B, B1, BE, F in G, velja največ 10 let. Po 70. letu se vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo 5 let. Vozniško dovoljenje kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E se izdaja z veljavnostjo 5 let. Staro vozniško dovoljenje na tridelnih rožnatih obrazcih morate zamenjati za novo v obliki polikarbonatne kartice najpozneje do 19. januarja 2023!

Na koncu še nasvet. Na spletnih straneh e-Uprava je Modul Moja e-Uprava. Le-ta vam na enem mestu omogoča vpogled v vaše podatke, vloge, premoženje in sodelovanje z državo. Za prijavo oziroma uporabo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga lahko pridobite prav tako na upravni enoti ali krajevnem uradu. Prijavite se lahko tudi preko aplikacije smsPASS. Gre za mobilno identiteto, s katero lahko oblikujete elektronski podpis dokumentov (e-podpisovanje) ter se prijavite v e-storitve, ki podpirajo smsPASS (več o prijavi najdete na že navedenih spletnih straneh e-Uprava). V primeru, da se naročite na opomnik, boste pravočasno obveščeni o poteku veljavnosti svojega osebnega dokumenta.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00 ure.

 Lahko pa nas pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.

 

                                                   Simona Stanter, načelnica Upravne enote Žalec

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi