Logo MojaObčina.si

Vransko

JUTRI
27°C
18°C
SOB.
28°C
17°C
Deli
2603

Kdaj moramo prijaviti začasno prebivališče?

Zakon o prijavi prebivališča določa, da mora državljan Republike Slovenije in tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča in bo na tem naslovu prebival več kot 90 dni, prijaviti začasno prebivališče. To lahko storite na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom v osmih dneh od dneva začasne naselitve. Z vašim pisnim pooblastilom lahko prijavo opravi tudi tretja oseba.

 

Tujec prijavi začasno prebivališče z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje, potrdilom o prijavi prebivanja ali vizumom za dolgoročno bivanje na upravni enoti na naslov, kjer začasno prebiva, v osmih dneh od dneva začasne naselitve.  

 

 

Kako prijavite začasno prebivališče otroku?

 

Otroku oziroma posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavijo začasno prebivališče starši ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik, na naslov, kjer posameznik začasno prebiva. Pri prijavi začasnega prebivališča, enako je pri prijavi stalnega  prebivališča  otroka, soglasje drugega od staršev ni potrebno, če:

-          otroka prijavlja na naslov v Republiki Sloveniji, ki je enak naslovu obeh staršev;

-          otroku prijavlja začasni oz. stalni naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev:

-          tujcu, mlajšemu od 18 let, prijavlja začasno oz. stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali začasni odhod v tujino;

-          otroku prijavlja začasno oz. stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo;

-          je otrokovo začasno oz. stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;

-          njegovo prebivališče ni znano;

-          mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica;

-          je zadržan izvrševati roditeljsko pravico.

 

Zakon določa izjeme pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti  stalno ali začasno prebivališče.

 

 

Kaj morate predložiti ob prijavi začasnega prebivališča?

 

Če prijavljate začasno prebivališče osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo, ki ga je izdal državni organ RS, in dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo se šteje izjava o lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika ali enega solastnika, pri čemer soglasja lastnika ni potrebno overjati. Če je lastništvo nepremičnine, na naslovu katere želite prijaviti začasno prebivališče, razvidno iz uradnih evidenc, ne potrebujete dokazovati lastništva nad to nepremičnino, ampak navedete le ime katastrske občine in številko parcele. 

 

Ob prijavi začasnega prebivališča morate upravni enoti posredovati še naslednje podatke: naslov, ki ga prijavljate, priimek in ime, EMŠO oz. datum rojstva, kraj rojstva in naslov za vročanje. Naslov za vročanje je lahko le v Republiki Sloveniji.

 

Upravna enota na podlagi veljavnega osebnega dokumenta preveri vašo identiteto, pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja oz. veljavnost dovoljenja za prebivanje tujca.

Prijava začasnega prebivališča je mogoča tudi prek enotnega državnega portala e-uprava z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu, skladno z zakonom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje. V tem primeru upravna enota preveri pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja oz. veljavnost dovoljenja za prebivanje tujca.

 

 

Koliko časa velja prijava začasnega prebivališča?

 

Prijava začasnega prebivališča traja do dveh let oziroma za čas veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje tujca. V primeru daljšega začasnega prebivanja mora posameznik ponovno prijaviti začasno prebivališče pred njegovim prenehanjem.

 


Kdaj ni potrebna prijava začasnega prebivališča?

 

Zakon določa izjeme, kdaj posamezniku ni potrebno prijaviti  začasnega prebivališče, to je, če ste nastanjeni v bolnišnici ali drugem zdravstvenem zavodu zaradi zdravljenja, zaradi socialnovarstvenih programov (zatočišču za žrtve nasilja v družini, zatočišču za žrtve trgovine z ljudmi, varni hiši, materinskem domu ali kriznem centru za odrasle žrtve nasilja z otroki). Posamezniku ni potrebno prijaviti začasnega prebivališča, kadar ima veljavno diplomatsko, konzularno ali službeno izkaznico. Prav tako posamezniku ni potrebno prijaviti začasnega prebivališča v primerih, ko je posameznik nastanjen v objektih ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, policije, ministrstva, pristojnega za obrambo, in Slovenske vojske, ki so namenjeni za potrebe opravljanja službe, je pripadnik sil za zaščito, reševanje in pomoč, če sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč ali se kot državljan zaradi opravljanja nadomestne civilne službe ali drugega predpisanega usposabljanja za zaščito in reševanje nastani v objektih organizacij, ki izvajajo to službo ali usposabljanje.

 

 

Kdaj morate odjaviti začasno prebivališče?

 

Enako, kot ste dolžni prijaviti začasno prebivališče, ste dolžni tudi odjaviti začasno prebivališče,  najpozneje v osmih dneh po odselitvi, na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Odjavo prebivališča lahko z vašim pisnim pooblastilom opravi tudi tretja oseba.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.

 

                                                                                     

                                                                               Simona Stanter, načelnica UE Žalec

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi