Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
17°C
-5°C
JUTRI
20°C
-1°C
Deli
2603

Kdaj mora investitor prijaviti začetek gradnje?

Novi Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati 1.  junija 2018, prinaša kopico novosti pri pogojih za graditev objektov, med katere spada tudi obvezna prijava začetka gradnje.

 

Investitor objekta mora, preden zasadi »prvo lopato«, obvezno prijaviti  začetek gradnje na pristojni upravni enoti. Seveda ob izpolnjenem pogoju, da si je investitor pred tem pridobil ustrezno gradbeno dovoljenje  (npr. za vsako novogradnjo, prizidavo in rekonstrukcijo objekta ne pa tudi za spremembo namembnosti) upravne enote. Ne glede na to, kdaj je investitor pridobil gradbeno dovoljenje oz. kdaj je to postalo pravnomočno, so investitorji od uveljavitve novega zakona dalje dolžni prijaviti začetek gradnje. V primeru, da je investitor pridobil gradbeno dovoljenje  pred 1. 6. 2018 in je to postalo pravnomočno pred navedenim dnem, ni pa še pričel z gradnjo, je njegova zakonska dolžnost, da pred pričetkom gradnje poda še prijavo gradnje.

 

Izpolnjeno prijavo začetka gradnje mora investitor vložiti na upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje.  Predpisani obrazec oz. vloga je dostopna na spletni strani Upravne enote Žalec ali v Glavni pisarni Upravne enote Žalec (dostopna je tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor ali na državnem portalu Republike Slovenije eUprava).  Investitorji morajo prijavo vložiti na pristojni upravni enoti vsaj osem dni pred začetkom izvajanja gradnje z obveznimi prilogami:

   -  zapisnik o zakoličenju;

-  dokumentacija za izvedbo gradnje, ki jo podpišeta projektant in vodja projekta  njen sestavni del je tudi njuna podpisana izjava, da so v celoti izpolnjene bistvene in druge zahteve;

-  pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega objekta načrt gospodarjenja z odpadki in  

    dokumentacija za odstranitev, ki jo izdelata pooblaščeni arhitekt ali inženir;

-  če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine, pa še posnetek dejanskega stanja.

 

Tudi tisti investitorji, ki gradijo oz. bodo gradili nezahtevne objekte, morajo prijaviti začetek gradnje, vendar jim k vlogi ni potrebno priložiti zgoraj navedenih prilog.

 

V kolikor želi investitor objekt (le) odstraniti, lahko to stori zgolj na podlagi prijave začetka gradnje. Pravnomočnega gradbenega dovoljenja v tem primeru ne potrebuje. Na pomembnost prijave začetka gradnje kaže tudi dejstvo, da je po novem nanj vezana tudi sama veljavnost gradbenega dovoljenja. To preneha veljati, če investitor ne vloži popolne prijave začetka gradnje v petih letih od njegove pravnomočnosti.

 

Investitor pa lahko v primeru, da gradnje še ne namerava izvesti v celoti, na upravni enoti prijavi posamezna pripravljalna (npr. zemeljska in druga) dela na gradbišču, pri čemer prijava tovrstnih pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila, ki se nanašajo na ta dela.

 

Prijavo datuma začetka gradnje je upravna enota dolžna vnesti v prostorski informacijski sistem, preko katerega se avtomatično seznanijo mnenjedajalci (npr. občina, Direkcija RS za vode, Agencija RS za okolje ...), gradbeni inšpektor in drugi pristojni inšpektorji (npr. tržni, kmetijski). Investitor mora v obrazec prijave začetka gradnje vpisati tudi podatke o nadzorniku. Prav tako je investitor po začetni prijavi dolžan prijaviti tudi morebitne spremembe (npr. zamenjava nadzornika). Imenovanje nadzornika je po novem obvezno pred izvedbo gradnje vseh objektov, za katere se zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, ter za odstranitev zahtevnega objekta. Izjemoma pa imenovanje nadzornika ni potrebno pred izvedbo gradnje nezahtevnega objekta, če jo izvaja izvajalec, ki izpolnjuje pogoje, določene v  Gradbenem zakonu.

 

Dejstvo je, da lahko gradbeni inšpektor izreče inšpekcijski ukrep, s katerim odredi odpravo nepravilnosti ter določi rok za odpravo in ustavi gradnjo. To lahko inšpektor stori v primerih, če se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja brez popolne prijave ali brez predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje ali če ne imenujete nadzornika.

 

V izogib morebitni slabi volji investitorjev jih želimo opozoriti, da so z novim Gradbenim zakonom predpisane visoke globe za prekršek zaradi opustitve obveznosti prijave začetka gradnje in neimenovanja nadzornika, kadar je ta predpisan.


Simona Stanter, načelnica Upravne enote Žalec

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi