Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
16°C
11°C
JUTRI
18°C
10°C
2603

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Kartica ugodnosti je za uporabnike na voljo od julija 2017. Invalidi, ki želijo pridobiti Evropsko kartico ugodnosti, lahko zanjo zaprosijo na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu v Sloveniji. Na Upravni enoti Žalec smo vse do danes  prejeli skoraj 300 tovrstnih vlog. Vsem invalidom, ki izpolnjujete pogoje za pridobitev predmetne kartice in je še niste pridobili, priporočamo, da si le-to pridobite in tako izkoristite dane ugodnosti doma in v določenih državah Evropske unije. Imetnik kartice lahko uveljavlja  komercialne popuste na različnih področjih življenja, še posebno ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. S kartico ugodnosti npr. lahko izkoristite popuste v Termah Dobrna, Zavodu za kulturo, turizem in šport Vransko, muzejih v Celju, knjižnicah.

Aktualne ugodnosti upravičenci lahko spremljate na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si, kjer je objavljena baza ugodnosti. V njej je mogoče najti podatke glede na vrsto ugodnosti in kraj. Informacija o ugodnosti je izpisana z osnovnimi podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonska številka, višina popusta. Uporabniki imajo možnost uporabe baze tudi preko mobilne aplikacije »INVALIDSKA KARTICA«.

Trenutno je v EU možno izkoristiti ugodnosti na osnovi kartice poleg Slovenije še v Belgiji, na Finskem, v Italiji, na Malti, v Estoniji, na Cipru in v Romuniji. Postopno se bo projekt razširil še na druge države EU. Tako kot lahko Evropsko kartico ugodnosti uporabljajo slovenski uporabniki kartice v drugih državah članicah EU, tako lahko ugodnosti v Sloveniji izkoristijo tudi tujci, ki so pri nas na krajšem ali daljšem obisku.

Kdo so upravičenci do kartice ugodnosti za invalide?

Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer so to slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, osebe s telesnimi okvarami, osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z drugimi dolgotrajnimi okvarami.

Do kartice ugodnosti so tako upravičeni vsi invalidi, ki so pridobili status ali pravice na podlagi invalidnosti skladno s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, področje vojnih invalidov, družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb ter predpisov s področja izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oziroma usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. To so na primer otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, gluhoslepi otroci, gibalno ovirani otroci in otroci z več motnjami.

Ravno tako so do invalidske kartice ugodnosti upravičeni posamezniki oziroma posameznice z odločbo o telesni okvari z najmanj 90 % telesne okvare zaradi izgube vida ali najmanj 70 % telesne okvare zaradi izgube sluha ali druge osebe s priznano najmanj 80 % telesno okvaro, če se seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70 % po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kartico pa lahko pridobijo, kot je že zapisano, tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila in invalidi po predpisih drugih držav članic Evropske unije.

Kje lahko pridobite invalidsko kartico ugodnosti?

Vlogo za izdajo kartice upravičenci  invalidi lahko vložite osebno na Upravni enoti Žalec, Krajevnem uradu Vransko ali na kateri koli drugi upravni enoti ali krajevnem uradu v Sloveniji, ne glede na kraj bivanja. Vlogi je potrebno priložiti barvno fotografijo velikosti 21 mm x 28 mm ter navedbo invalidnosti ali telesne okvare. Priporočamo, da k vlogi priložite odločbo o invalidnosti. V kolikor le-te ne boste priložili, bo upravna enota pridobila odločbo po uradni dolžnosti.  Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji morajo vlogi obvezno priložiti dokazilo tuje države, da imajo status invalida, skupaj z uradnim prevodom. Kot je že navedeno, obstajajo zakonske opredelitve glede upravičenosti do prejema kartice.

Naloga upravne enote je, da preveri, če so navedbe upravičenca na vlogi pravilne in hkrati preveri, ali vlagatelj izpolnjuje pogoje. Stranko, ki bo izpolnjevala vse pogoje, bomo vpisali v evidenco izdanih invalidskih kartic ugodnosti, izpolnili formular z osebnimi podatki, ki so potrebni za izdelavo kartice ter nanj nalepili fotografijo upravičenca. Formular bomo posredovali izvajalcu za izdelavo EU-kartice, ki bo le-to poslal na naslov upravičenca.

V primeru izgube, kraje ali uničenja, jo mora upravičenec preklicati na upravni enoti. Po preklicu kartice, ob poteku veljavnosti, v primeru obrabe ali poškodbe kartice, če upravičenec spremeni osebno ime ali če fotografija ne kaže več prave podobe, lahko na upravni enoti zahteva izdajo nove kartice.

Eno izmed pogosto zastavljenih vprašanj glede kartice in ugodnosti, ki jih lahko izkoristijo upravičenci, je podano tudi s strani ponudnikov, ki bi se želeli pridružiti ponudnikom tovrstnih ugodnosti. Vsem zainteresiranim svetujemo, da se obrnejo na e-naslov: invalidska.kartica@zalozba.org in pošljete naslednje informacije: kontaktne podatke podjetja: kontaktno osebo, telefonski in e-kontakt, naslov in e-naslov; informacije o dostopnosti trgovinskih prostorov za osebe na invalidskem vozičku, za slepe, slabovidne, gluhe, naglušne, osebe s kognitivnimi težavami ali osebe z motnjo v duševnem razvoju (v kolikor gre le za spletno prodajo, prosim, sporočite); delovni čas vaše poslovalnice; višino popusta glede na vrsto storitve ali izdelkov; predstavitveno fotografijo ali logotip podjetja.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.

                                                                                    Simona Stanter
                                                                                    načelnica Upravne enote Žalec

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi