Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
28°C
15°C
JUTRI
29°C
15°C

2. redna seja občinskega sveta

V sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130c,  je v torek, 5. 2. 2019, s pričetkom ob 20. uri potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko, na kateri je občinski svet obravnaval in odločil o naslednjih zadevah:

- pregledal sklepe in potrdil zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11. 12. 2018:

- obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov Nataše Juhart, Brede Čvan, Kristine Bogataj, Rafaela Novaka, Danila Štanteta, Petra Reberška, Brigite Gosak, Adrijane Ferme, Sonje Cencelj, Jožeta Matka in Marjana Pečovnika;

- se seznanil z Okoljevarstvenim dovoljenjem  št. 35472-37/2016-29 z dne 7. 12. 2018 , ki ga je Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana izdalo upravljavcu GLOBAL AVTO, d. o. o., Zgornji Prhovec 7, in pritožbo Občine Vransko z dne 20. 12. 2018  ter  pooblastil župana in občinsko upravo, da uporabi vsa pravna sredstva za razveljavitev omenjenega;

- sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih cest v prvem branju ter ga posredoval v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način, v času od 6. 2. 2019 do 8. 3. 2019;

- sprejel Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Vransko v prvem branju ter ga posredoval v 30-dnevno javno obravnavo;

- potrdil predlagane cene komunalnih storitev Javnega komunalnega podjetja Žalec  d. o. o., od 1. 3. 2019 dalje;

- ni potrdil predloga povišanja ekonomske cene za 1. in 2. starostno obdobje v Vrtcu Vransko;

- sprejel Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2019;

- sprejel Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2019;

- podal soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, od 1. 3. 2019 dalje;

- podal soglasje k sprejemu prečiščenega besedila Statuta ZD«dr. Jožeta Potrate« Žalec;

- podal soglasje k ceni socialno varstvene storitve priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane občine Vransko, od 1. 1. 2019 dalje;

- potrdil dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019;

- sprejel sklep, da se potrdi  Načrt  razvojnih programov za obdobje od 2019 do 2022;

- sprejel Dopolnitev Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Vransko;

- imenoval člane nadzornega odbora, člane stalnih delovnih teles občinskega sveta in predstavnico Občine Vransko v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška dolina.

 

Zvočni posnetek seje in gradivo za sejo sta dosegljiva na spletni strani občine www.vransko.si (https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/).


Občinska uprava

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi