Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
29°C
10°C
JUTRI
27°C
15°C
1509

Javna razgrnitev predloga Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko - kratek postopek

Občina Vransko obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga Drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vransko (v nadaljevanju: SD OPN 2), ki ga je izdelala družba Kaliopa, informacijske rešitve, d.o.o., Ljubljana.

 

Predlagane spremembe in dopolnitve se obravnavajo skladno s 124. členom Zakona o urejanju prostora (ZUrep-2 (Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju Zakon)) - kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN, saj predlagane spremembe ne predstavljajo sprememb in dopolnitev OPN, ki vsebinsko ne predstavljajo novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tekstualni del odloka in grafične priloge.

 

1. Kraj in čas javne razgrnitve

Javna razgrnitev predloga SD OPN 2 bo v času od 3. 1. 2019 do vključno 18. 1. 2019 potekala v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.

Gradivo SD OPN 2 bo javno dostopno tudi na spletni strani Občine Vransko: www.vransko.si ter na GIS portalu http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=vransko (tematika Predlog SD2 OPN).


2. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje

Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku SD OPN 2 lahko javnost v času javne razgrnitve podaja pisno in sicer:

  •  v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve - sejna soba Občine Vransko, Vransko 59 ali
  •  po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko - na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani občine www.vransko.si

 

3. Stališča do pripomb

Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.

 

Poudarjamo, da bodo skladno s 124. členom Zakona obravnavane samo pripombe, ki se nanašajo na očitne pisne, računske in tehnične napake. Pripombe in predlogi, ki bodo imeli naravo spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, bodo zavrnjeni.

Tekstualno gradivo je priloženo, grafične priloge so objavljene na spletni povezavi http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=vransko (tematika Predlog SD2 OPN). 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi