Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
30°C
12°C
JUTRI
31°C
14°C
2603

Prosto delovno mesto – nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke

Občina Vransko vabi zainteresirane kandidate za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, zaposlene na delovnem mestu »višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov in evidenco stavbnih zemljišč«, da najkasneje do ponedeljka, 24. 5. 2021, do 12. ure na elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si pošljejo prijavo za zasedbo prostega delovnega mesta.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo na delovnem mestu opravljal/-a naslednje naloge:

-        priprava programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov;

-        priprava smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;

-        vodenje evidenc s področja dela;

-        programi gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;

-        vodenje upravnih postopkov;

-        opravljanje drugih del po nalogu predstojnika.


Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo v skladu z drugim odstavkom 69. člena  Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) sklenjeno delovno razmerje za določen čas, tj. za čas odsotnosti javne uslužbenke  predvidoma za obdobje enega (1) leta ter s pričetkom zaposlitve 21. 6. 2021.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

-        pridobljena izobrazba, ki ustreza najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (1. bolonjski stopnji) ali najmanj visokošolski univerzitetni izobrazbi (1. bolonjski stopnji);

-        najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;

-        opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja);

-        opravljen vozniški izpit B-kategorije;

-        znanje uradnega jezika;

-        državljanstvo Republike Slovenije;

-        ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-        zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.


Za dokazovanje izpolnjevanja navedenih pogojev lahko kandidati v fazi prijave na prosto delovno mesto predložijo ustrezne lastne izjave ali fotokopije ustreznih dokazil. Zaželeno je, da kandidati k prijavi priložijo tudi kratek življenjepis.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s pridobljeno izobrazbo naslednjih smeri: gradbeništvo, geodezija, geologija, vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri direktorici Občinske uprave Občine Vransko Mariji Jerman, ki je v poslovnem času občinske uprave dosegljiva na telefonski številki 03 703 28 13.


Občinska uprava

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi