Logo MojaObčina.si

Vransko

JUTRI
30°C
16°C
SRE.
32°C
16°C

Črpanje evropskih sredstev Občine Vransko v obdobju 2007–2018

V času volilne kampanje za lokalne volitve so se v nekaterih medijih pojavile neresnične informacije, da Občina Vransko v obdobju 2007–2018 ni počrpala niti evra evropskega denarja. Neresnične informacije so kasneje zaokrožile tudi po družbenih omrežjih in postale predmet številnih prerekanj. Ker menimo, da ni potrebno, da »informiranje« javnosti v senzacionalističnem slogu postane vsakdanje tudi v lokalnem okolju, v nadaljevanju podajamo kratek pregled projektov, za katere je Občina Vransko v navedenem obdobju prejela evropska sredstva.


Občina Vransko je 321.467,63 EUR evropskih sredstev prejela za projekta Mreža lokalnih cest, I. faza (2007–2008) in Mreža lokalnih cest, II. faza (2008–2009), v okviru katerih so bila obnovljene lokalna cesta Vransko–Brode, odsek lokalne ceste Prapreče–Lipa v zaselku Kale in javne poti na območju Zahomc. Ob lokalni cesti Vransko-Brode sta bila zgrajena še hodnik za pešce in javna razsvetljava.


V okviru projektov Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vransko, I. faza (2011–2012), in Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vransko, II. faza (2013–2015), je Občina Vransko skupaj prejela 677.889,28 EUR evropskih sredstev. Zgrajena je bila mala komunalna čistilna naprava Prekopa (kapacitete 800 PE) s kanalizacijskim omrežjem za Prekopo, del Čepelj in Stopnika ter dvema črpališčema.


Za projekt Zunanja ureditev pokopališča Vransko (2012) smo prejeli 29.679,17 EUR evropskih sredstev. Urejeno je bilo odvodnjavanje območja, asfaltirano in tlakovano parkirišče, izvedena parkovna ureditev ter zgrajen nov vodovodni in kanalizacijski priključek za mrliško vežico.


Za projekt Ureditev avtobusnih postajališč (2012) smo prejeli 27.558,16 EUR evropskih sredstev. Urejenih je bilo sedem avtobusnih postajališč – dve v Prekopi, dve v Čepljah, dve na Ločici in eno v Zaplanini; zamenjane so bile dotrajane in uničene nadstrešnice ter urejena okolica avtobusnih postajališč.


Za projekt Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja (2011–2013), v okviru katerega je bil omogočen internetni priključek tudi gospodinjstvom na območjih, kjer komercialni ponudniki zaradi visokih stroškov izgradnje infrastrukture niso zagotavljali priključka, je Občina Vransko prejela 361.196,18 EUR evropskih sredstev.


V letu 2013 smo za projekt Energetska sanacija Osnovne šole Vransko-Tabor, v okviru katerega je bila izvedena energetska sanacija (toplotna izolacija, zamenjava dotrajanega ogrevalnega sistema in oken) prizidka Osnovne šole Vransko, prejeli 175.444,27 EUR evropskih sredstev.


Poleg navedenega smo v tem obdobju sodelovali še kot partnerji v projektih Celostno urejanje odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Savinje – ČN Kasaze, kjer je delež Občine Vransko znašal 294.446,42 EUR, in Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva – vstopno-informacijska točka Vransko, kjer je naš delež znašal 33.217,36 EUR.


V obdobju 2007–2018 je tako Občine Vransko prejela 1.921.816,18 EUR evropskih sredstev, kar predstavlja več kot 60 % njenega proračuna v letu 2018.


Trenutno so v teku naslednji projekti, ki se bodo tudi sofinancirali z evropskimi sredstvi:

-          Ureditev centra za povezovanje lokalnih ponudnikov – obnova Schwentnerjeve hiše, kjer načrtujemo črpanje 46.572,19 EUR evropskih sredstev;

-          Izgradnja komunalne infrastrukture za območje poslovne cone ČE02-4/1 Čeplje-poligon (načrtujemo 380.000 EUR evropskih sredstev);

-          Izgradnja državne kolesarske povezave Šentilj–Maribor–Postojna–Divača, odsek Šempeter–Vransko (za celoten odsek Šempeter–Vransko je predvideno črpanje 679.038 EUR evropskih sredstev);

-          Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v savinjski regiji, primarni vodovod Zaplanina–Ločica–Vransko (načrtujemo črpanje 403.050,12 EUR evropskih sredstev).

 

O projektih, sofinanciranih iz evropskih sredstev, dovolj zgovorno pričajo tudi informacijske table, ki so postavljene na lokacijah, kjer so se takšni projekti izvajali.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi