Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
22°C
13°C
JUTRI
21°C
11°C
Avtor: Občina Vojnik,

Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Vojnik, njenih krajevnih skupnosti ter njenih javnih zavodov v obdobju 2022-2024

Datum objave: 06. 09. 2021
Številka razpisa: 430-0005/2021-4

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3.

Predmet javnega razpisa je: »Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Vojnik, njenih krajevnih skupnosti ter njenih javnih zavodov v obdobju 2022-2024«

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v občinskem proračunu Občine Vojnik ter v finančnih načrtih njenih javnih zavodov.

Tehnična dokumentacija je sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudniki morajo ponuditi storitve zavarovanja v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh storitev zavarovanja iz tehnične dokumentacije, izločil iz ocenjevanja ponudb.

Ponudnik nosi vse stroške, povezanih s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.

Všečkaj objavo