Logo MojaObčina.si

Vojnik

JUTRI
32°C
17°C
PET.
34°C
17°C
Avtor: Občina Vojnik,

JAVNO NAROČILO - UREDITEV LOKALNE CESTE LC 464081 Vojnik-Ljubečna (Cesta talcev II. faza)

Datum objave: 04. 05. 2022
Številka razpisa: 371-0052/2022-3

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3.

Predmet javnega razpisa je: »Ureditev lokalne ceste LC 464081 Vojnik-Ljubečna (Cesta talcev II. faza)«.

 

Predviden rok izvedbe del:

          začetek del: maj 2022       

          uvedba v delo: najkasneje v 7-ih delovnih dneh po podpisu pogodbe,

          zaključek del: julij 2022

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v občinskem proračunu Občine Vojnik na proračunskih postavkah:

- OBI139-18-0006 Rekonstrukcija Ceste talcev in 40402021 Rekonstrukcija asfaltnih cest

 

Popisi del in tehnično poročilo so sestavni del razpisne dokumentacije. V popisih je s strani projektanta v določenih postavkah lahko navedeno ime blagovne znamke – naročnik zahteva blago enakovredne kvalitete (v istem kvalitetnem rangu) in enakih tehničnih karakteristik.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh razpisanih del, izločil iz ocenjevanja ponudb.

Ponudnik nosi vse stroške, povezano s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.

Všečkaj objavo