Logo MojaObčina.si

Vojnik

JUTRI
11°C
4°C
PON.
10°C
6°C
Avtor: Občina Vojnik,

JAVNI RAZPIS v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za leto 2021

Datum objave: 04. 03. 2021
Številka razpisa: 330-0001/2021-1
Sredstva: 51700€


Skupaj razpisanih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2021 je 51.700,00 EUR.


A)   Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)


Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014) je višina razpisanih sredstev 45.000,00 EUR.

Za ukrep 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih je višina razpisanih sredstev 3.700,00 EUR


B)    De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis je višina razpisanih sredstev 3.000,00 EUR.


ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:

-     izpolnjen prijavni obrazec »Vloga za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik v letu 2021«,

-     obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznemu ukrepu.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 16. aprila 2021. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali je bila do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik v zaprti ovojnici, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2021«.

Rok za oddajo zahtevka, ki je eden izmed pogojev za izplačilo odobrenih sredstev, je do petka, 3. septembra 2021.


Vse dodatne informacije v povezavi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/78 00 620/640/647 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali v informacijski pisarni Občine Vojnik.
Všečkaj objavo