Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
24°C
8°C
JUTRI
22°C
8°C
Avtor: Občina Vojnik,

Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij v občini Vojnik za leto 2022

Datum objave: 20. 09. 2022
Številka razpisa: 300-0001 /2022-1
Sredstva: 5 000,00 EUR

Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij v občini Vojnik za leto 2022

PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Finančna sredstva za spodbujanje inovacij v občini Vojnik se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in so zagotovljena v proračunu Občine Vojnik za leto 2022, na proračunski postavki 4090102, subvencije v gospodarstvu.

Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij v občini Vojnik za leto 2022, znaša 5.000,00 EUR.


Ukrepi za spodbujanje malega gospodarstva v občini Vojnik, ki se izvajajo v obliki sofinanciranja upravičenih stroškov projektov oziroma aktivnosti podjetij, so:

1. Spodbujanje projektov inovacij - 2.500,00 EUR

2. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih inovativnih podjetij – 2.500,00 EUR


Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno petka, 28. 10. 2022, do 12. ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnikali je bila oddana do 12. ure v tajništvu Občine Vojnik v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS  SPODBUJANJE INOVACIJ 2022« na prednji strani in s polnim naslovom pošiljatelja.

Vloge bodo na voljo v tajništvu Občine Vojnik v času uradnih ur od dneva te objave in ves čas na spletni strani www.vojnik.si. Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.

DODATNE INFORMACIJE
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu (03) 78 00 620/640/647, 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti: obcina@vojnik.si.Všečkaj objavo