Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
26°C
8°C
JUTRI
27°C
9°C
Avtor: Občina Vojnik,

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2021

Datum objave: 04. 03. 2021
Številka razpisa: 300-0002/2021-1
Sredstva: 30 000,00 EURPREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV


Finančna sredstva za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in so zagotovljena v proračunu Občine Vojnik za leto 2021, na proračunski postavki 4090102, subvencije v gospodarstvu.

Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2021, znaša 30.000,00 EUR.


A.    Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja - 11.000,00 EUR

B.    Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti -13.000,00 EUR

C.   Spodbujanje sobodajalstva-3.000,00 EUR

D.   Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise - 1.000,00 EUR

E.    Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge - 1.000,00 EUR

F.    Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki izboljšujejo uspešnost in učinkovitost podjetniškega okolja- 1.000,00 EUR
PRIJAVA IN RAZPISNI ROK

Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno petka, 8. 10. 2021, do 12. ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnikali je bila oddana do 12. ure v tajništvu Občine Vojnik v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS PODJETNIŠTVO 2021« na prednji strani in s polnim naslovom pošiljatelja.
Všečkaj objavo