Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
23°C
2°C
JUTRI
22°C
2°C
Deli
6639

Regijski projekt: Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje, Štore in Vojnik

V okviru prijave na poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in sofinanciranja Evropske unije Evropskega strukturnega in investicijskega sklada je Občina Vojnik kot nosilka projekta skupaj z občinama Celje in Štore prijavila skupni projekt Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje, Štore in Vojnik v vrednosti 6.652.948 EUR, od tega 3.850.261 EUR EU sredstva, Kohezijski sklad, 962.565 EUR Ministrstvo za okolje in prostor, 1.840.122 EUR občine.

Vrednosti, vezane na Občino Vojnik, 60.000 EUR za projektno dokumentacijo, 1.000.000,00 EUR za izgradnjo in 5.000,00 EUR osveščanje in informiranje, skupaj znašajo 1.065.000,00 EUR. Razvojno področje »Infrastruktura za boljše stanje okolja« na ravni savinjske regije v Regionalnem razvojnem programu sledi tudi v obdobju 2014–2020 k načrtni izgradnji potrebne manjkajoče komunalne infrastrukture znotraj občin savinjske regije, za kar regijo zavezujejo tudi evropski in nacionalni razvojni programi. Na področju javne komunalne infrastrukture se občine savinjske regije, tako kot tudi mestna občina Celje, občini Štore in Vojnik, spoprijemajo z nedograjeno infrastrukturo za odpadne vode znotraj aglomeracij nad 2000 PE. Projekt bo zagotovil izgradnjo javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda znotraj aglomeracije Celje, Štore in Vojnik.


Cilji projekta:

  • zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odpadne vode;
  • širjenje omrežja odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeraciji z obremenitvijo nad 2000 PE;
  • celovito reševanje problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda;
  • izboljšanje kakovosti podtalnice in površinskih voda v regije;
  • prispevanje k varstvu voda in okolja;
  • izpolnjevanje zakonskih zahtev;
  • ohranjanje okolja in razvoj ostalih dejavnosti (podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma);
  • zvišanje kakovosti življenja na obravnavanem območju.

 

S prostorskega vidika je potencial v uravnoteženem prostorskem razvoju. Regija ima še prostorske rezerve za razvoj ekonomskih dejavnosti, ki bodo po svoji infrastrukturni opremljenosti, dostopnosti, prostorskih zmogljivostih in geostrateški legi konkurenčne tudi v evropskem merilu. Predmetni projekt vzpostavlja pogoje za razvoj ekonomskih dejavnosti in s tem izkoriščanje potencialov občine.

Aglomeracija Vojnik (ID 16500) je v veliki večini v občini Vojnik. Manjši del aglomeracije sega tudi v mestno občino Celje. Konkretno je to naselje Zadobrova, ki spada v mestno občino Celje, glede spremljanja razmer pri odvajanju odpadnih vod pa je bilo naselje priključeno aglomeraciji 16500 – Vojnik. Število prebivalcev, ki prebivajo v aglomeraciji Vojnik, je približno 3.800. Glede na velikost aglomeracije in veljavne predpise bi se morale vse odpadne vode odvajati v javno kanalizacijo do roka 31. 12. 2015. Danes vsa kanalizacija še ni izgrajena. Število objektov v mestni občini Celje, ki še niso priključeni, je okoli 50.

 

Aglomeracija Vojnik (ID 16500) obsega tudi manjkajočo komunalno infrastrukturo znotraj občine Vojnik, in sicer v naseljih oz. območjih: severozahodni del Arclina, zahodni del Arclina, imenovan Spodnji Arclin, zahodni del Vojnika, in sicer Cesta v Šmartno (zaselek Gmajna), ter del hiš ob Poti v Lešje ter vzhodni del Konjskega. Znotraj aglomeracije Vojnik je treba prav tako še izgraditi okoli 300 m kanalizacijskih vodov za odvajanje odpadnih in meteornih voda Vojnika, ureditev kanalizacijskih vodov v Arclinu pri Elektro Vojnik, cesto Talcev – odcep Petelinjek in odcep Lovski dom v Vojniku – ter preostale manjkajoče dele kanalizacije znotraj aglomeracije. 

 

Priprava projektne dokumentacije in pridobitve gradbenih dovoljenj za posamezne projekte je planirana do konca leta 2018 in v letu 2019 ob pogoju sofinanciranja izvedbe investicij.

Občina Vojnik je pridobila evidenco objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijo v območju aglomeracije Vojnik. Izbrali smo projektanta, in sicer podjetje Hidrosvet, ki izdeluje projekt »Kanalizacija aglomeracije Vojnik (Cesta v Tomaž, Pot na Dobrotin, Cesta talcev, Arclin – del)« faze PGD, PZI. Na terenu je bilo opravljenih že nekaj ogledov in razgovorov s prebivalci o možnostih umestitve. Za pridobitev gradbenega dovoljenja bomo po izdelani projektni dokumentaciji pridobivali vse služnostne pravice za gradnjo. Ocenjujemo, da bomo pridobivanje služnosti začeli v jesenskem času.


Tekst: Vesna Poteko in Jelka Gregorc
Foto: Lea Sreš
 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi