Logo MojaObčina.si

Vojnik

JUTRI
17°C
13°C
PET.
12°C
11°C
8467

Letošnji občinski nagrajenci: Dejavni v lokalni skupnosti

Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 - Uradni list RS št. 66/09 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 37/15) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija) v 133. številki Ogledala (27. 5. 2021) objavila javni razpis o priznanjih Občine Vojnik v letu 2021. Komisija se je sestala na 15. redni seji 31. 8. 2021 in je upoštevala vse predloge, ki so bili posredovani na naslov Občine do vključno petka, 13. 8. 2021, ter so imeli priloženo soglasje kandidatov za priznanja.

Prejeli smo 183 pravočasnih in veljavnih predlogov.

KS Frankolovo: 26 predlogov za 4 osebe

KS Nova Cerkev: 40 predlogov za 7 oseb

KS Vojnik: 111 predlogov za 6 oseb, 1 vrtec, 1 podjetje, 1 zbor in 1 vokalna skupina

Drugi kraji: 6 predlogov za 1 osebo

 

Po vrsti priznanja so predlogi naslednji:

ZLATI GRB: 27 predlogov za 3 osebe;

SREBRNI GRB: 52 predlogov za 3 osebe, 1 pevski zbor, 1 vrtec in 1 podjetje;

BRONASTI GRB: 21 predlogov za 3 osebe, 1 vokalno skupino in 1 vrtec;

PRIZNANJA  ŽUPANA: 80 predlogov za 11 oseb;

NEOPREDELJENI: 2 predloga za 1 pevski zbor.

Komisija je proučila utemeljitve predlogov. Člani komisije so bili mnenja, da so predlagani občani, društva, podjetja in skupine mnogo prispevali k razvoju krajev v občini Vojnik. Zaradi omejenosti števila priznanj so med predlaganimi izbrali ter pri tem upoštevali tudi območje delovanja (KS), število predlogov tega leta in tudi predhodnih let.   

PREJEMNIKI OBČINSKIH GRBOV

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/16) ter 8. in 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 - Uradni list RS št. 66/09 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 37/15) Občinski svet Občine Vojnik na 19. redni seji 9. 9. 2021 določi naslednje prejemnike priznanj Občine Vojnik v letu 2021:

ZLAT VOJNIŠKI GRB: 

OLGA KOVAČ, Nova Cerkev za dolgoletno vodenje Osnovne šole Vojnik in podružničnih šol, za srčnost in odločnost pri iskanju primernih rešitev ter odprtega sodelovanja z lokalnim okoljem.

SREBRN VOJNIŠKI GRB:

MEŠANI CERKVENI PEVSKI ZBOR SVETEGA JERNEJA VOJNIK za dolgoletno ubrano petje pri različnih cerkvenih slovesnostih na lokalnem in državnem nivoju, na številnih revijah in koncertih ter izvedbah vokalno – inštrumentalnih del. 

STAGOJ, d. o. o. – SIMON STAGOJ, Višnja vas – Vojnik za dolgoletno uspešno vodenje in ustvarjalno delo v podjetništvu, vpetost v lokalno skupnost in društveno življenje v KS Nova Cerkev.

BRONAST VOJNIŠKI GRB:

ADOLF JAKOP, Dol pod Gojko – Frankolovo za dolgoletno dejavno sodelovanje v kraju na področju kulture ter za petje v Moškem pevskem zboru Anton Bezenšek Frankolovo in v Mešanem cerkvenem zboru Župnije Frankolovo. 

MARIJA KOTNIK, Nova Cerkev za dolgoletno dejavno sodelovanje v Smučarskem društvu Vizore, Turističnem društvu Nova Cerkev, Moškem pevskem zboru Nova Cerkev in Karitasu Nova Cerkev ter za pomoč pri izvedbi počitniških oratorijev za otroke. 

VRTEC DANIJELOV LEVČEK, ENOTA VOJNIK za več kot 10-letno uspešno vzgojno-izobraževalno delo v občini Vojnik in vključenost v kraj.

__________________________________________________________________________


PRIZNANJA ŽUPANA

Na podlagi 4. alineje 2. člena in 3. odstavka 8. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 – Uradni list RS, št. 66/09, in Uradno glasilo slovenskih občin, 37/15) je župan Občine Vojnik določil naslednje prejemnike priznanj Občine Vojnik (priznanj župana) v letu 2021:

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK

Tomaž Pekovšek (Vojnik) za mentorstvo mladim gasilcem in dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Vojnik ter v štabu Civilne zaščite Vojnik v času koronavirusa.  

Simona Matko Počivalšek (Vojnik) za 10-letno delo predsednice društva Most mladih ter dejavno delo v Teniškem klubu Vojnik.

Petra Tržan (Vojnik) za dolgoletno dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Vojnik ter za mentorstvo mladim gasilcem.


KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV

Stanislav Brezovšek (Jankova – Vojnik) za večletno sodelovanje v Godbi na pihala Nova Cerkev.

Anton Kramar (Razdelj – Nova Cerkev) za dolgoletno dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Nova Cerkev in Turističnem društvu Nova Cerkev.

Ljudmila (Milena) Založnik (Zlateče – Nova Cerkev) za dolgoletno dejavno prostovoljno delo v Medobčinskem društvu delovnih invalidov Celje za območje občine Vojnik.


KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO

Jožefa Čretnik (Stražica – Frankolovo) za večletno dejavno prostovoljno delo v Turističnem društvu Frankolovo, župnijski Karitas Frankolovo, PGD Frankolovo in za urejanje cerkve na Frankolovem in Aletinega doma.

Stanislav Kok (Socka – Nova Cerkev) za dolgoletno dejavno prostovoljno delo v Društvu jadralnih padalcev Kajuh Frankolovo in Prostovoljnem gasilskem društvu Socka. 

Matevž Pušnik (Planina pri Sevnici) za uspešno strokovno delo zborovodje Moškega pevskega zbora Anton Bezenšek Frankolovo. 

Župan občine Vojnik je določil tudi posebna priznanja 23 prostovoljcem CZ za aktivni prispevek pri obvladovanju epidemije Covid 19 v letih 2020 in 2021 (delo v zdravstvenih domovih in na centru za cepljenje in testiranje v Celju ter v šolah in v vrtcu).

Grbe in priznanja bodo nagrajenci predvidoma prejeli na OSREDNJI PRIREDITVI OB OBČINSKEM PRAZNIKU, ki bo v ponedeljek, 4. oktobra 2021, ob 19. uri v telovadnici Osnovne šole Vojnik. Prireditev bo izvedena ob upoštevanju PCT pogojev in v skladu s pogoji NIJZ.  

Vsem prejemnikom občinskih priznanj iskreno čestitamo.                                      

mag. Mojca Skale

 

 

 

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi