Logo MojaObčina.si
JUTRI
18°C
6°C
NED.
17°C
4°C

Napredujemo kljub omejitvam

V mesecu oktobru smo se člani svet KS Frankolovo sestali na svoji 7. redni seji in obravnavali aktualne točke dnevnega reda. Žal nas je neprijetno presenetil drugi val epidemije Covid-19, ki ovira nekatere aktivnosti sveta KS.

Asfaltiranje cest

Tudi letos nam je uspelo asfaltirati nekaj metrov makadamske ceste, ki nam je v preteklih letih povzročala veliko težav pri vzdrževanju. Asfaltirala se je cesta na relaciji Škoflek–Grabler–Ribič. Zahvaljujem vsem koristnikom, ki so pripravo do asfalta pripravili v lastni režiji. Veliko dela opravil g. Martin Vezenšek. Hvala Občini Vojnik na čelu z g. županom Brankom Petretom in krajanom za prijeten zaključek in druženje. 

 

Rekonstrukcija  III. faze lokalne ceste Frankolovo–Socka

Lokalna cesta Frankolovo–Socka je zelo obremenjena. Prvi odsek ceste od regionalne ceste do Skaza se je izvajal v osemdesetih letih in bil obnovljen ob izgradnji fekalne kanalizacije. Leta 1990 se je asfaltiranje nadaljevalo v smeri Lipe, pripravo smo financirali krajani. V lanskem letu smo izvedli rekonstrukcijo II. faze lokalne ceste Frankolovo–Socka, letos se je obnova ceste nadaljevala od odcepa za Gojko do mostu pri Jakop v dolžini dobrih 400 m. Pri pripravi cestišča se je lokalno sanirala tamponska podlaga, izvedlo odvodnjavanje  cestišča s kanalizacijo, razširili so se prepusti in zgradile kamnito betonske zložbe ob potoku. Hvala lastnikom zemlje ob cesti za razumevanje. Izvajalec del je bilo podjetje NIVIG, d. o. o., Šoštanj, ki je dela izvedlo hitro in kakovostno. Nadzor nad gradnjo in popis del je opravil naš občan g. Milan Šetina,hvala. Zahvaljujem se vsem uporabnikom ceste za strpnost in uvidevnost v času gradnje. 

 

Javni vodovod

Izgradnja javnega vodovoda v delu Brdc ima dolgo brado. Nadaljevanje izgradnje na omenjenem območju so nekateri krajani čakali že vrsto let. Veseli smo, da se je projekt končal v zadovoljstvo vseh uporabnikov, ki se lahko priključijo na javni vodovod. Poleg tega se je na trasi vodovoda obnovila asfaltna cestna prevleka, ki je bila v zelo slabem stanju.

Še letos bomo začeli z izgradnjo manjšega odseka vodovoda v Rovah, ki ga krajani nestrpno pričakujejo. Manjša lokalna zajetja v zadnjih letih več ne zagotavljajo zadostne količine pitne vode. Na pomoč so vedno priskočili naši gasilci, hvala članom PGD Frankolovo, ki že vrsto let s prevozom pitne vode rešujejo osnovne potrebe naših krajanov.

 

Plazovi

V naši občini imamo seznam plazov, ki so posledica zdrsa hribin ob večjih neurjih. Veseli smo, da nam je v preteklih letih uspelo sanirati dobršen del najbolj kritičnih velikih plazov, ki finančno niso bili ovrednoteni z majhnimi zneski. Pravočasna izdelava projektne dokumentacije in uspešno dogovarjanje s strani občine na čelu z g. županom, je rezultiralo, da so se ti plazovi sanirali v takšni meri. Eden od takšnih projektov se je končal pri Šlausovih v Dolu pod Gojko. Zahvaljujem se vsem uporabnikov ceste na tem območju, da ste bili strpni in uvidevni v času gradnje.

 

Zimska služba

Po priporočilu NIJZ smo se ločeno sestali z izvajalci zimske službe. V imenu sveta KS sem se zahvalil za opravljeno delo, ki je bilo v večini primerov uspešno. Zavedati se je treba, da moramo biti v času nepredvidljivih zimskih razmer strpni in korektni do izvajalcev zimske službe, ki velikokrat delajo v zelo težkih razmerah.

 

Zahvala in dobrodošlica

Po več kot trinajstih letih na delovnem mestu svetovalke (tajnice) v KS Frankolovo smo se zahvalili ge. Ines Novak  za strokovno, profesionalno in nesebično delo. Ines je s svojim znanjem, voljo in prijateljskim načinom na svojstven način pripomogla k uspešnemu delu sveta KS Frankolovo. Vedno je bila pripravljena pomagati, svetovati in delo opraviti v dogovorjenem roku. Ines, v imenu sveta KS Frankolovo in v svojem imenu se ti zahvaljujem  za opravljeno delo. Na novem delovnem mestu ti želimo, da si uspešna in da ga z veseljem opravljaš. Dobrodošlica velja za ga. Katjo Rek, ki je na delovnem mestu svetovalke (tajnice) v KS Frankolovo nasledila go. Ines Novak. Podobno kot ga Ines bo ga. Katja opravljala svoje delo tudi v KS Nova Cerkev. Člani Sveta KS Frankolovo in krajani našega kraja želimo, da se dobro počutite med nami in da s skupnimi močmi uresničimo vse zastavljene cilje in potrebe, ki so pomembni za naš kraj in občino.

 

Tekst in foto: Dušan Horvat


                                                                                       

                                                         

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi