Logo MojaObčina.si
JUTRI
18°C
6°C
NED.
17°C
4°C

Aktivni na področju komunalne infrastrukture

Po prvem valu epidemije COVID-19, ki je skoraj za tri mesece spremenil življenje vseh nas, je pisarna KS Frankolovo spet odprta za potrebe naših krajanov.

Posledice epidemije

Koronavirus je osiromašil aktivnosti krajevne skupnosti, društev in organizacij v kraju. Primorani smo bili odpovedati nekatere vsakoletne tradicionalne dogodke, ki so stalnica dogajanja v našem kraju. Odpadla je vsakoletna čistilna akcija, ki jo skupaj organiziramo z društvi in organizacijami v kraju. Ostali smo brez praznovanja ob krajevnem prazniku, kjer se vsako leto podelijo priznanja za nesebično in prostovoljno delo. Odpadlo je srečanje starejših krajanov, ki vsako leto poteka v prisrčnem druženju, ki ga v času epidemije ni bilo na pretek. Prikrajšani smo bili tudi za prireditve, ki jih vsako leto uspešno izvedejo naša društva.

V mesecu juniju se je življenje za kratko vrnilo v stare tirnice, sedaj pa nam zopet grozi poostrenje glede gibanja in upoštevanja pravil v zaprtih prostorih. Upam, da se bomo uspešno zoperstavili nadaljnjim grožnjam tega virusa.

 

Vzdrževanje komunalne infrastrukture

Kljub opisani situaciji so se izvajala določena vzdrževalna dela na cestni infrastrukturi. V središču kraja so se pometle asfaltne površine, ki so bile kljub mili zimi potrebne čiščenja. Zaradi izgradnje novega vrtca je površine okoli šole potrebno večkrat očistiti, kar izvajalec del tudi izvaja. Pokosile so se tudi travne površine ob cestnih bankinah na javnih poteh, ki so v upravljanju krajevne skupnosti. V Zgornjem Lindeku smo ob cesti posekali vejevje in odvečno grmovno zarast, ki zmanjšuje preglednost in povzroča škodo na vozilih. Ob lokalnih cestah košnjo izvaja koncesionar zadolžen za vzdrževanje in izvajanje zimske službe, v naši občini je to podjetje VOC Celje. V tem času so se izvedle najnujnejše sanacije poškodovanih asfaltnih površin na javnih poteh, nekatere se še izvajajo in se še bodo. Na več odsekih smo ob robu cestišč zgradili dodatne asfaltne mulde, ki so prepotrebne ob večjih nalivih. S to prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Povedati moram, da je stanje nekaterih odsekov cest v zelo slabem stanju, zato bo v prihodnosti potrebno za te namene zagotoviti več denarja. Prednost bodo vsekakor dobile ceste, ki so bolj obremenjene. Prav zaradi tega bomo letos izvedli nadaljevanje rekonstrukcije lokalne ceste na relaciji Frankolovo–Socka v dolžini pribl. 350 m. Dela se bodo izvajala na podoben način, kot je bilo izvedeno v lanskem letu. Manjši odsek sanacije ceste se bo izvedel v Stražici in Verpetah.

 

Oskrba s pitno vodo

O problematiki oskrbe s pitno vodo sem že večkrat pisal. Na našem območju je na srečo zadosti izvirov za zagotavljanje kvalitetne pitne vode. V preteklih letih je bilo na tem področju opravljenega veliko dela. Zgradilo in obnovilo se je precej odsekov vodovodnega omrežja, žal pa je ostalo še nekaj naselij, ki že vrsto let čakajo na vodo iz javnega vodovoda. Še letos se bo zgradil manjši odsek vodovoda v Brdcah, v Belem Potoku se bodo na že izvedeni trasi izvedli hišni vodovodni priključki. Mila zima in manjša količina padavin v prvi polovici leta povzročata pomanjkanje izdatnosti manjših lokalnih izvirov, ki zagotavljajo oskrbo posameznim uporabnikom. Trenutno je največ težav v naselju Rove in v Zgornjem Lindeku, kjer naši gasilci s cisterno za vodo redno zagotavljajo prevoz. Za naselje Rove je za gradnjo vodovoda pridobljeno gradbeno dovoljenje, zato upam, da se bo vodovod lahko začel v kratkem urejati. V naselju Zgornji Lindek je situacija dosti slabša. Res je, da se je zgradil vodovod za Beli Potok, ki predstavlja prvi korak za nadaljevanje izgradnje vodovoda za Zgornji Lindek. Mislim, da je skrajni čas, da se pristopi k izdelavi projektne dokumentacije za oskrbo Lindeka s pitno vodo, ki jo tukaj živeči krajani čakajo že vrsto let. 

 

Sanacija plazu pri Šlaus

V preteklih letih se je v naši krajevni skupnosti uspešno saniralo večje število plazov. Letos je na vrsti plaz pri Šlausovih v Dolu pod Gojko. Pred leti so se izvedle geološke vrtine, ki so služile za način sanacije in izdelavo projektne dokumentacije. Projekt bo sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor. Izvajalec je znan, to je podjetje GMi Gradnje Marguč iz Slovenskih Konjic. V času gradnje bo cesta na lokaciji plazu zaprta za ves promet. Obvoz za stanujoče v bližini cerkve na Gojki bo na relaciji Selčan–Kozmus–Špeglič. Vse krajane prosimo, da so v času izvajanja sanacije plazu strpni in razumevajoči ter da upoštevajo prometno ureditev.

Spoštovani krajani, ostanite zdravi in optimistično naravnani.

                                                                                      

Tekst in foto: Dušan Horvat

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi