Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
23°C
2°C
JUTRI
22°C
2°C
Deli
1993

Ne prezrite prognostičnega obvestila: Zatiranje ameriškega škržatka na vinski trti

Zatiranje ameriškega škržatka, ki je glavni prenašalec zlate trsne rumenice, je poleg odstranjevanja okuženih trt, eden izmed ključnih ukrepov za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni v naravi.

Po Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14 in 49/16) je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte

  • v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice (to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih), ki obsega celotno območje vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožji okoliš Slovenske Konjice ter
  • v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice, je obvezno najmanj 1 škropljenje, ki ga opravimo, ko je trta povsem odcvetela.

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice je cvetenje vseh sort vinske trte zaključeno. V vinogradih prevladujejo ličinke L1 in L2 razvojnega stadija ameriškega škržatka. Prav tako so v manjšem številu prisotne že nimfe L3 razvojnega stadija. Glede na nadaljevanje toplega vremena, lahko pričakujemo hitro napredovanje razvojnih stadijev.

Zato opravite prvo škropljene proti ličinkam ameriškega škržatka v drugi polovici tega tedna, oziroma v naslednjem tednu. To pomeni med 14. in 24. junijem.

Navedeni termin prvega škropljenja velja tudi za pridelavo grozdja v ekološki pridelavi ter za zatiranje ameriškega škržatka v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah.

Pri prvem škropljenju dajemo prednost pripravku Actara 25 WG v odmerku 200 g/ha, ki je sistemični insekticid z rezidualnim načinom delovanja in učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato škropljenja običajno ni potrebno ponoviti.

Če bo za prvo škropljenje uporabljeno katero drugo izmed naštetih sredstev v preglednici 1 je potrebno škropljenje proti ameriškemu škržatku ponoviti v 2. napovedanem roku oziroma se ponovi, če se bo na rumene lepljive plošče ulovilo 4 ali več odraslih škržatov na teden. Delovanje ostalih sredstev je namreč krajše in manj učinkovito.

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dve škropljenji, razen če po prvem škropljenju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebkov na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru škropljenja ni treba ponoviti. Če je potrebno, pa opravimo drugo škropljenje 7 do 10 dni po prvem škropljenju. V ekološki pridelavi sta dovoljena pripravka na osnovi piretrina kot sta Flora verde in Biotip floral.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah sta povsod po Sloveniji obvezni najmanj dve škropljenji ameriškega škržatka. Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je potrebno škropljenje ponoviti. Imetniki vinogradov morajo spremljati ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami do sredine septembra.

Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno škropljenje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma če je populacija velika. V takih vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami.

Preglednico 1 najdete v celotnem besedilu v priponki:

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev njihove uporabe

1 sredstvo je dovoljeno tudi v matičnjakih in trsnicah kot manjša uporaba.

2 z aktivno snovjo na podlagi klorpirifos-metila lahko tretiramo le 1 krat, kar pomeni, da lahko 1 krat uporabimo Reldan 22 EC ali Pyrinex M22.

3 v vinogradih za pridelavo grozdja.

4 v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pomembno je, da zatiranje ameriškega škržatka opravite šele takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Škropljenje opravite v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah (dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom), ko so čebele v panjih in ne letijo. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast.

Pripravka Reldan 22 EC in Pyrinex M22 se v odmerku 1 L/ha uporabljata kot insekticida za omejevanje številčnosti ameriškega škržatka in ne zadoščata kot karantenski ukrep v razmejenem območju. Oba pripravka sta registrirana tudi za zatiranje grozdnih sukačev.

Stransko delovanje na ameriškega škržatka ima tudi pripravek Daskor 440, ki prav tako vsebuje aktivno snov klorpirifos-metil in ima v odmerku 0,5 L/ha dovoljenje za zatiranje grozdnih sukača.

S pripravki na osnovi aktivne snovi klorpirifos-metil lahko škropimo le 1 krat v rastni dobi kar pomeni, da lahko 1 krat uporabimo Reldan 22 EC ali Pyrinex M22 ali Daskor 440.

Navedene pripravke uporabljamo predvsem za zatiranje drugega roda grozdnih sukačev, zato jih je v vinogradih za pridelavo grozdja smiselno uporabljati tudi za omejevanje številčnosti ameriškega škržatka, vendar v času drugega tretiranja ameriškega škržatka (običajno 2 do 3 tedne po prvem škropljenju), če je potrebno škropljenje proti ameriškemu škržatku ponoviti.

 

Decis 2,5 EC in Decis: eno tretiranje je dovoljeno za vinograde za pridelavo grozdja in sicer od konca cvetenja trte do takrat, ko jagode dosežejo velikost graha (BBCH 71 do 75); dve tretiranji za matične vinograde, matičnjake in trsnice. Ni priporočeno mešanje z alkalnimi pripravki, s pripravki na podlagi žvepla in tiofanata. Gat decline: dovoljeni sta dve tretiranji.

Skupno število tretiranj z vsemi tremi sredstvi je največ dva krat na istem zemljišču v eni rastni dobi. Pripravki imajo negativni vpliv na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v takšnih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

 

Učinek sredstev na osnovi piretrina je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5 %. Rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov, kjer se nahajajo škržatki. Tretiramo ob lepem vremenu, po možnosti zvečer oziroma v hladnejših urah dneva.

 

Prav tako pripravek Steward, katerega uporaba je dovoljena le za ličinke stadijev od L1 do L3, le zmanjšuje populacijo ameriškega škržatka in za karantenski ukrep v razmejenih območjih ne zadošča.

 

Spremljanje odraslih osebkov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami

Svetujemo, da v vinograde v zadnji dekadi junija oz. v začetku julija, ko se začnejo izlegati odrasli osebki ameriškega škržatka, izobesite rumene lepljive plošče. Plošče obesite tik pod območjem grozdja na žico ali na trse, po možnosti v senčne dele trsov, kjer se škržatek najraje zadržuje.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je spremljanje ameriškega škržatka obvezno.

  • Izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večjih površin število plošč ustrezno povečamo,
  • plošče menjavamo na dva do 3 tedne,
  • pregledujemo jih vsakih 7 do 10 dni; škržatki letajo do sredine septembra, ulove beležimo.

Podatki o ulovih na rumene lepljive plošče nam dajo informacijo, ali je v vinogradih za pridelavo grozdja potrebo opraviti še drugo škropljenje proti ameriškemu škržatku.

Drugo škropljenje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov.

Populacija ameriškega škržatka je:

  • majhna, če je ulovljenih od 0 do 3 na ploščo na teden;
  • srednja, če je ulovljenih od 4 do 15 na ploščo na teden;
  • velika, če je ulovljenih 16 in več na ploščo na teden.

Za pomoč pri prepoznavanju ameriškega škržatka se obrnite na Javno službo zdravstvenega varstva na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).

Podrobnejše informacije o zatiranju ameriškega škržatka in obvladovanju zlate trsne rumenice v letu 2018 so vam na voljo na spletni strani:http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2017/Nevarni_SO/Zlata_trsna_rumenica/2018_Nacrt_ukrepov_zlata_trsna_rumenica_konc_za_splet.pdf

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (12.06.2018)


Besedilo je objavljeno na spletni strani http://agromet.mko.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=10771.

Povzela in foto: Lea Sreš

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi