Logo MojaObčina.si

Vipava

DANES
18°C
4°C
JUTRI
18°C
7°C
5520

Ireni Kranjc priznanje Antona Skale

Na 33. srečanju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije v Piranu je glasilo Studenček iz Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava tudi letos prejelo priznanje za najkvalitetnejše otroško in mladinsko glasilo zavodov za usposabljanje republike Slovenije.

Vsebinsko in likovno raznoliko glasilo, iz katerega v celoti veje otroška ustvarjalnost, je delo otrok in mladostnikov posebnega programa vzgoje in izobraževanja in programa OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom, ki so pod vodstvom mentorjev celo šolsko leto skrbno načrtovali ter pripravljali vsebine glasila. Te nas popeljejo skozi različne dogodke, posebne priložnosti in praznike. Preberemo lahko besedila, ki so natipkana, ter rokopise učencev, vsi prispevki pa so likovno obogateni. Risbe in ilustracije izžarevajo igrivost, saj so polne barv, oblik in podob.

Najvišje priznanje, ki ga v republiki Sloveniji za uspešno dolgoletno delo ter za izjemne prispevke k razvoju prakse in teorije na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike podeljuje Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, je priznanje Antona Skale.

Anton Skala je veliko ime v našem prostoru, je pomembna oseba v krogih specialno rehabilitacijskih pedagogov ter zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na področju oseb s posebnimi potrebami. Bil je defektolog, rojen 1889 v Vremskem Britofu pri Divači. Obiskoval je OŠ v Vipavi, kot učitelj je deloval tudi v Podragi in Šturjah. Svoje življenje je posvetil pedagoškemu delu, zlasti pa vzgoji otrok s posebnimi potrebami. Izdal je veliko literature o življenju in vzgoji otrok s posebnimi potrebami, otrok z motnjami v duševnem razvoju, za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne.

To najvišje priznanje je prejela specialna pedagoginja Irena Kranjc.

Njeno bogato in predano delo je predstavljeno v naslednji obrazložitvi:

»Irena Kranjc, specialna pedagoginja, je svojo poklicno pot posvetila delu z ranljivimi skupinami, predvsem pedagoškemu delu z otroki s posebnimi potrebami.

Po zaključeni gimnaziji v Ajdovščini je šolanje nadaljevala na Pedagoški akademiji v Ljubljani, oddelek za specialno pedagogiko. Študij je uspešno zaključila in pridobila naziv specialni pedagog. Izobraževala se je tudi na področju pomoči z umetnostjo.

Kot srčna, zagnana in vedoželjna specialna pedagoginja se je leta 1981 zaposlila v CIRIUS Vipava in tu ostala do upokojitve v februarju 2021.

Kot oseba z odgovornim odnosom do stroke in do otrok s posebnimi potrebami je vsa leta prepoznavala njihove potrebe in družbeni položaj. Zavzeto, resno in strokovno se je vedno trudila za njihov dobrobit. Pri delu je bila skrbna in natančna, vsakemu učencu se je posvetila z največjo možno mero pozornosti in sledila njegovim potrebam.

Irena Kranjc je bila ves čas, ki ga je posvetila otrokom s posebnimi potrebami, pri delu uspešna, kreativna, inovativna. Vedno je bila naklonjena sodobnim pristopom in iskanju novih oblik, metod dela, s katerimi je učence usposabljala za čimbolj samostojno življenje. Pri tem je upoštevala njihove individualne razlike v sposobnostih, razvijala njihovo pozitivno telesno in duševno samopodobo.

Skrbno je načrtovala in izbirala dejavnosti, ki ohranjajo in razvijajo otrokove psihofizične lastnosti, s poudarkom na gibalni vzgoji. Že zelo zgodaj je prepoznala pomen in vrednost širšega povezovanja v okolje. V CIRIUS Vipava je leta 1989 ustanovila Šolsko športno društvo in se udeležila prvih tekmovanj Specialne olimpijade.

Kot članica organizacijskega odbora je več let sodelovala pri organizaciji različnih športnih dogodkov v organizaciji CIRIUS Vipava. S sodelavkami je ustanovila Šolo smučanja za gibalno ovirane otroke (1991). S prvimi pohodi na bližnje in oddaljene vrhove je postavila zametke Planinskega krožka. Planinci našega Centra še danes sodelujejo na vseh športnih dogodkih po Sloveniji, osvajajo in spoznavajo različno visoke vrhove.

Vedno je znala združevati gibanje, šport, ples, likovno in glasbeno umetnost. Njena ustvarjalnost, nesebičnost in življenjska usmerjenost se je na njeni poklicni poti izražala tudi skozi Ijubezen do narave, umetnosti in gibanja. V delo je vedno vključevala pedagogiko Montessori in Waldorfsko pedagogiko ter pomoč z umetnostjo.

Pedagoška znanja je skozi leta dopolnjevala s poznavanjem raznolikih oblik izobraževanja. Pri delu so jo zanimala tudi druga strokovna področja: specialno pedagoška, psihološka, sociološka, sodobni terapevtski pristopi, spoznanja iz področja nevrologije, medicine in drugo.

Znanja je uspešno povezovala z lastno aktivno izkušnjo iz dela. Njena strokovnost je dosegla zavidljivo raven. Vedno je svoje znanje in znanstvena spoznanja znala izvrstno uporabiti v praksi. Pri svojem vsakodnevnem delu je uporabila znanja s področja pedagoške kineziologije. Kot instruktorica BrainGyma je svoj pečat pustila pri sodelavcih, na šolah v bližnji in širši okolici, vrtcih, v različnih društvih.

Razvijala je znanja in večine na področju preventive proti stresu in obvladovanja konfliktov. Preučevala je pozitivne učinke glasbe, likovnega izražanja, plesa in giba na telo in duha. Preučevala je pomen igre za otroke s posebnimi potrebami. V svoji karieri se je posvetila predvsem učencem s cerebralno paralizo, avtizmom, Dawnovim sindromom. Kot zagovornica socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami je svojo poklicno pot, z izrednim posluhom za starše otrok s posebnimi potrebami, posvetila tudi njihovim družinam.

Svoje bogato znanje in izkušnje je predajala in še vedno predaja na različnih delavnicah, srečanjih, konferencah, v sodelovanju z raznimi organizacijami in društvi. Predavala je predvsem s področja gibanja kot podpore učenju, senzorne integracije, taktilne integracije, integracije otroških refleksov, pedagoške kineziologije ter o premagovanju težav pri otrocih z motnjo pozornosti, koncentracije, hiperaktivnosti. Aktivno je bila vključena v projekte na področju strategij dela z učenci s specifičnimi učnimi težavami, v projektu Kako lahko pomagam in projektu poMOČ pri delu z osebami s posebnimi potrebami na področju gibalnih motenj. Več let je bila članica Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Irena Kranjc je pomembno vplivala na razvoj specialno rehabilitacijske prakse.«

Iskrene čestitke vsem - ustvarjalcem glasila, mentorjem in nagrajenki.

Ivica Petrič

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi