Logo MojaObčina.si
DANES
24°C
12°C
JUTRI
24°C
13°C
Oceni objavo

V občini Tržič se dogaja

Logopedska ambulanta

Občina Tržič je v mesecu januarju v sodelovanju z vsemi tremi tržiškimi osnovnimi šolami, vrtcem in Zdravstvenim domom Tržič na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, naslovila prošnjo za povečanje programa logoped za Osnovno zdravstvo Gorenjske, enota Zdravstveni dom Tržič.

Na sestanku med predstavniki zgoraj navedenih organizacij, ki je potekal v začetku januarja, je bilo namreč izpostavljeno, da so čakalne vrste v logopedskih ambulantah dolge in se še podaljšujejo v nerazumno dolge. Ugotovljeno je bilo, da ima Zdravstveni dom Tržič možnost zaposliti logopeda v deležu 0,5 programa, kar pa je bistveno premalo glede na potrebe v lokalnem okolju. Ostali del priznanega programa mentalno higienski dispanzer (MHD) v deležu 0,5 je namenjen psihologu, čemur se je prav tako nemogoče odreči.

Veseli nas, da so naši prošnji na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije prisluhnili in ji bodo ugodili, kar pomeni, da bo program logoped povečan za 0,5 programa. Sredi leta se v Zdravstvenem domu Tržič tako predvideva zaposlitev logopeda  v obsegu 1 celotnega programa. S tem se bo omogočila večja dostopnost do storitev logopeda, ki jih potrebujejo predšolski in šolajoči otroci.


Znanje temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega električnega defibrilatorja

Zaposleni na občinski upravi Občine Tržič so obnavljali znanje temeljnih postopkov oživljanja. Osnovno znanje prve pomoči je v današnjem času izredno pomembno. Vsak trenutek se nam lahko zgodi, da smo prvi na mestu, kjer se je nekdo zgrudil in prav je, da se ne obrnemo stran. Obnavljanje tovrstnega znanja in veščin nam da potrebno samozavest, pogum, da se tega sploh upamo lotiti in da se zavedamo, da karkoli naredimo, je bolje, kot nič.

Občina Tržič je sicer z avtomatskimi električnimi defibrilatorji (AED) dobro opremljena, vsaka krajevna skupnost ima nameščenega vsaj enega, izjema je krajevna skupnost Ravne, kjer se zavzemamo, da ga tudi čimprej dobijo. Nameščeni so tudi že po kar nekaj planinskih kočah, v nakupovalnem centru, defibrilatorje pa imajo tudi prostovoljna gasilska društva.

 

Konstituiranje krajevnih skupnosti

Občinska volilna komisija je na Občino Tržič posredovala rezultate ponovnih volitev v svete krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti, kjer na rednih volitvah ni bilo dovolj kandidatov, so se, z izjemo ene, sedaj oblikovale. V naslednjem tednu bomo začeli s konstitutivnimi sejami, najprej v Bistrici in v Brezjah, nato še v Križah in Lešah. Žal za Krajevno skupnost Pristava tudi tokrat ni bilo kandidatov. V kolikor bo z njihove strani interes in pobuda s predlogi, pa bodo razpisane še ene volitve tekom leta, saj se nam zdi pomembno, da ima tudi Krajevna skupnost Pristava svoj Svet, ki bo skrbel za razvoj tega dela naše občine.

 

Park Radetzky ob dvorcu Neuhaus

Občina Tržič je na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport prijavila projekt Park Radetzky. Gre za krajinsko-botanično in turistično-prezentacijsko ureditev parka Radetzky pri dvorcu Neuhaus kot nove javne turistične infrastrukture. Nova ureditev parka bo v sodelovanju z lokalnimi partnerji omogočila razvoj novih turističnih produktov na zgodbi Feldmaršala Radetzkyja, s katerim si želimo okrepiti privlačnost mestnega jedra in celotne destinacije, zagotoviti višjo raven doživljanja in prispevati k podaljševanju obiska mesta in dobe bivanja v destinaciji. Namen ureditve parka je vrnitev izvirnosti, aktivacija degradirane površine, ureditev razgledišča, parkovnih kotičkov za sprostitev, prizorišča za manjše ambientalne dogodke, botaničnega vrta in tako naprej.

 

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje stroškov kastracije lastniških mačkov in sterilizacije lastniških mačk na območju občine Tržič v letu 2023

Svetniki Občinskega sveta Občine Tržič so na 3. redni seji sprejeli Pravilnik o subvencioniranju stroškov kastracije lastniških mačkov in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Tržič, ki predvideva, da lastniki mačkov in mačk lahko pridobijo subvencijo preko prijave na javni razpis.

Razpis je objavljen na spletni strani Občine Tržič in je odprt do 31. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev.

https://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-stroskov-kastracije-lastniskih-mackov-in-steri.html

Oglejte si tudi